Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

CLONE - ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΟ)

 

 Έγγραφα συγκρότησης του Δικτύου

25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Συμφωνία Συνεργασίας και Κανονισμός Λειτουργίας
ελληνικά
(391.75 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Συγκρότηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων
ελληνικά
(251.51 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
26 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Εσωτερικός κανονισμός Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(173.12 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

9 ΙΟΥΝΊΟΥ 2022
Πρακτικά της 7ης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Δεκεμβρίου 2021
ελληνικά
(905.87 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
9 ΙΟΥΝΊΟΥ 2022
Πρακτικά της 6ης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2020
ελληνικά
(674.11 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Πρακτικά της 5ης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Νοεμβρίου 2019
ελληνικά
(735.86 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Πρακτικά της 4ης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Νοεμβρίου 2018
ελληνικά
(1.52 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Πρακτικά της 3ης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Νοεμβρίου 2017
ελληνικά
(274.31 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
10 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Πρακτικά της 2ης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Νοεμβρίου 2016
ελληνικά
(1.66 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Πρακτικά της 1ης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 2015
ελληνικά
(2.94 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ετήσιες Εκθέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής

3 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Έκθεση Πεπραγμένων 2022 & Προγραμματισμού 2023 Συντονιστικής Επιτροπής
ελληνικά
(1.35 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2021 & Προγραμματισμού 2022 Συντονιστικής Επιτροπής
ελληνικά
(1.21 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2020 & Προγραμματισμού 2021 Συντονιστικής Επιτροπής
ελληνικά
(1.13 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Έκθεση Πεπραγμένων 2019 & Προγραμματισμού 2020 Συντονιστικής Επιτροπής
ελληνικά
(1.3 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2018 & Προγραμματισμού 2019 Συντονιστικής Επιτροπής
ελληνικά
(574.31 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2016 & Προγραμματισμού 2017 Συντονιστικής Επιτροπής
ελληνικά
(599.82 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Ετήσιες Εκθέσεις της Επιστημονικής Επιτροπής

3 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
​ Έκθεση Πεπραγμένων 2022 & Προγραμματισμού 2023 Επιστημονικής Επιτροπής ​
ελληνικά
(1.02 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2021 & Προγραμματισμού 2022 Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(321.56 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Έκθεση Πεπραγμένων 2020 & Προγραμματισμού 2021 Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(1.33 MB - DOC)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Έκθεση Πεπραγμένων 2019 & Προγραμματισμού 2020 Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(402.94 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2018 & Προγραμματισμού 2019 Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(316.79 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2017 & Προγραμματισμού 2018 Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(235.73 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Έκθεση Πεπραγμένων 2016 & Προγραμματισμού 2017 Επιστημονικής Επιτροπής
ελληνικά
(303.1 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Κατάλογοι μελών Επιτροπών ανά θητεία

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2018-2021 (από 1.2.2020)
ελληνικά
(718.28 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2021-2024
ελληνικά
(717.93 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
22 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2018-2021 (από 1.2.2020)
ελληνικά
(451.21 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2018-2021
ελληνικά
(451.16 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021
Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2016-2018
ελληνικά
(718.28 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση