Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Προβλήματα και καταγγελίες

Αναφορά προβλημάτων ή υποβολή καταγγελιών

Ως πολίτης ή μόνιμος κάτοικος χώρας της ΕΕ, έχετε δικαιώματα αν ζείτε, εργάζεστε ή ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλες χώρες της ΕΕ. Εάν έχετε πρόβλημα ή θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με οποιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις είναι καλύτερο να ξεκινήσετε στο εθνικό επίπεδο της χώρας όπου βρίσκεται η εκάστοτε υπηρεσία, κρατική διοίκηση ή επιχείρηση.

Αν και κατά κανόνα μπορείτε να διεκδικήσετε καλύτερα τα δικαιώματά σας στη χώρα διαμονής σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει μέσα που μπορεί να σας βοηθήσουν, ιδίως εάν πρόκειται για ζήτημα που αφορά θεσμικό όργανο της ΕΕ.

Σε εθνικό επίπεδο

Έλληνας Διαμεσολαβητής (Συνήγορος του Πολίτη)

Ο Έλληνας Διαμεσολαβητής (Συνήγορος του Πολίτη) ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων.

Βρείτε Διαμεσολαβητή σε άλλη χώρα της ΕΕ

Βρείτε φορέα ισότητας σε άλλη χώρα της ΕΕ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα

SOLVIT Ελλάδας

Άτυπο δίκτυο που δημιουργήθηκε για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις της ΕΕ με τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και σε σχέση με τα δικαιώματα της εσωτερικής αγοράς.

Υποβολή καταγγελίας στο SOLVIT σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας

Βοηθά στη διευθέτηση καταγγελιών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων που εδρεύουν σε διάφορες χώρες της ΕΕ, καθώς και στη Νορβηγία και την Ισλανδία.

Βρείτε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (ΕΚΚ) σε άλλη χώρα της ΕΕ

Σε επίπεδο ΕΕ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ανεξάρτητος και αμερόληπτος φορέας, ο οποίος καθιστά υπόλογα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, διερευνώντας καταγγελίες από άτομα, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ιδιώτες ή ομάδες κατοίκων της ΕΕ και οργανισμοί με έδρα στην ΕΕ μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, αίτημα ή παρατήρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.

Υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή μπορεί να επιληφθεί καταγγελίας εάν η καταγγελία αφορά παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ από αρχές μιας χώρας της ΕΕ. Εάν μια καταγγελία αφορά τη δράση ενός ιδιώτη ή μιας ιδιωτικής εταιρείας, θα πρέπει να εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο.

Καταγγελίες ιδιοκτητών επιχείρησης

Στοιχεία επικοινωνίας και τρόπος υποβολής καταγγελιών για ζητήματα που σχετίζονται με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την αθέμιτη κρατική στήριξη σε ανταγωνιστές ή ζητήματα με δημόσιες αρχές σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Γενικές πληροφορίες για την ΕΕ

Ιστότοπος «Η Ευρώπη σου»

Παρέχει πρακτικές πληροφορίες και κοινούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη ζωή και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας «Η Ευρώπη σου — Συμβουλές», εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που αναζητάτε.

Δίκτυο Europe Direct

Τηλεφωνήστε ή γράψτε ή συναντηθείτε με την ΕΕ στην Ελλάδα και σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ. Η τηλεφωνική υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών και των ελληνικών.