Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Προσβασιμότητα

Η παρούσα δήλωση ισχύει για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον διαδικτυακό χώρο: «greece.representation.ec.europa.eu»

Δεν ισχύει για άλλο περιεχόμενο ή ιστοτόπους που δημοσιεύονται σε οποιονδήποτε από τους υποχώρους του. Οι εν λόγω ιστότοποι και το περιεχόμενό τους θα έχουν τη δική τους, ειδική δήλωση προσβασιμότητας.

Ο παρών ιστότοπος τελεί υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης  Επικοινωνίας. Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα:

 • μεγέθυνσης έως και 200% χωρίς προβλήματα
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου με τη χρήση σύγχρονου αναγνώστη οθόνης και λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας (στον υπολογιστή ή το τηλέφωνό σας)]

Ο σχεδιασμός του ιστότοπου έχει γίνει σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές EN 301 549 v.3.2.1, Το πρότυπο αυτό ακολουθεί πιστά το επίπεδο «AA» των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) έκδοση 2.1.

Κατάσταση συμμόρφωσης
Ο παρών ιστότοπος συμμορφώνεται εν μέρει με το τεχνικό πρότυπο EN 301 549 v.3.2.1 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) 2.1 επίπεδο ΑΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. «Μη προσβάσιμο περιεχόμενο».

Ο ιστότοπος ελέγχθηκε τελευταία φορά στις 16/10/2023.

Σύνταξη της παρούσας δήλωσης

 Η παρούσα δήλωση αναθεωρήθηκε στις 16/10/2023.

Αυτή η δήλωση είναι βασισμένη σε ανασκόπηση που έγινε από ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο Lighthouse

Παρατηρήσεις

 Είναι ευπρόσδεκτες τυχόν παρατηρήσεις σας σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστοτόπου Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Ενημερώστε μας αν αντιμετωπίσετε εμπόδια προσβασιμότητας:

 • Τηλέφωνο: 2107272130
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση: COMM-REP-ATHENSatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-ATHENS[at]ec[dot]europa[dot]eu)
 • Έντυπο ανατροφοδότησης: COMM-REP-ATHENSatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-ATHENS[at]ec[dot]europa[dot]eu)  

Προσπαθούμε να απαντούμε στις παρατηρήσεις εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής.

Συμβατότητα με προγράμματα περιήγησης και υποστηρικτική τεχνολογία

 
Ο ιστότοπος «Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα» έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να είναι συμβατός με τις εξής, πλέον διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες:

 • την τελευταία έκδοση των προγραμμάτων περιήγησης Google Chrome και Apple Safari,
 •  σε συνδυασμό με τις τελευταίες εκδόσεις των JAWS, NVDA, VoiceOver και TalkBack.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η προσβασιμότητα του ιστοτόπου «Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα» βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες προκειμένου να λειτουργεί με τον συγκεκριμένο συνδυασμό προγράμματος περιήγησης και τυχόν υποστηρικτικών τεχνολογιών ή πρόσθετων εγκατεστημένων στον υπολογιστή σας:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα του ιστοτόπου «Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα», γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, τους οποίους προσπαθούμε να άρουμε. Ακολουθεί περιγραφή γνωστών περιορισμών και πιθανών λύσεων. Ενημερώστε μας αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται πιο κάτω.

Γνωστοί περιορισμοί του ιστοτόπου «Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα»:

 1.  δεν υπάρχει συνέπεια στη χρήση ορισμένων στοιχείων των τίτλων
 2. ορισμένες ετικέτες δεν είναι σωστά συνδεδεμένες με τα αντίστοιχα πεδία της φόρμας
 3. ορισμένες εικόνες δεν έχουν επεξήγηση
 4. Πρόσβαση στο μενού πλοήγησης: Μέρος του περιεχομένου δεν έχει κωδικοποιηθεί σωστά, με αποτέλεσμα οι συσκευές ανάγνωσης οθόνης να μην προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον χρήστη. Σκοπεύουμε να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό έως τον Δεκέμβριο του 2023.
 5. Ενημερωτικά γραφήματα: Ορισμένα ενημερωτικά γραφήματα δεν διαθέτουν εναλλακτικό κείμενο για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε την έλλειψη αυτή έως τον Οκτώβριο του 2023.
 6. Λεζάντες βίντεο: Ορισμένα βίντεο δεν έχουν λεζάντες. Εργαζόμαστε για να συμπληρώσουμε τις λεζάντες που λείπουν.
 7. Προσβασιμότητα του πληκτρολογίου του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο: Γνωρίζουμε ότι η προσβασιμότητα στο πληκτρολόγιο του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο είναι προβληματική.