Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πείτε τη γνώμη σας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συμβάλετε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Παρακάτω υπάρχουν σύνδεσμοι όπου θα δείτε μερικούς από τους κύριους τρόπους για να πείτε τη γνώμη σας.

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης προσφέρει στους Ευρωπαίους περισσότερες δυνατότητες να επηρεάζουν τη δράση της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γι’ αυτούς.
Δημόσιες διαβουλεύσεις

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Εκφράστε τις απόψεις σας σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τις προτεραιότητες και την προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ όσον αφορά νέες πρωτοβουλίες ή την αξιολόγηση υφιστάμενων πολιτικών και νομοθετικών πράξεων.
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένας μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να συμβάλετε στη διαμόρφωση της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους.
Η πλατφόρμα Fit for Future

Η πλατφόρμα Fit for Future

Προτείνετε τρόπους απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και τρόπους μείωσης του κανονιστικού φόρτου.
Ψηφοφορία στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ψηφοφορία στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ψηφίστε στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια, ενώ οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν το 2024. Η Κύπρος έχει 6 έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εκδηλώσεις

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ενημερωθείτε για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.