Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Εισαγωγή στην ΕΕ

Η ΕΕ αποτελεί μια μοναδική μορφή οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας μεταξύ 27 ευρωπαϊκών χωρών και έχει προσφέρει πάνω από μισό αιώνα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Η ΕΕ έχει μοναδική θεσμική δομή. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο πλαίσιο τακτικών συνόδων κορυφής, θέτουν τις γενικές προτεραιότητες, ενώ στη λήψη των αποφάσεων συμμετέχουν διάφορα θεσμικά όργανα, τα 4 κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής:

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: νομοθετικό σώμα που εκλέγεται από τους πολίτες της ΕΕ, το οποίο ψηφίζει για την έγκριση της νομοθεσίας, των συμφωνιών και των προϋπολογισμών της ΕΕ και επιβλέπει άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: φέρνει σε επαφή τους ηγέτες όλων των χωρών μελών για να καθορίσουν το γενικό θεματολόγιο της ΕΕ και τις πολιτικές προτεραιότητες

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: απαρτίζεται από εθνικούς υπουργούς και, από κοινού με το Κοινοβούλιο, διαπραγματεύεται και εγκρίνει τη νομοθεσία της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: εκτελεστικό σκέλος της ΕΕ που καταρτίζει τη νομοθεσία της ΕΕ και εφαρμόζει τις αποφάσεις των νομοθετικών οργάνων

Η ΕΕ διαθέτει επίσης διπλωματικό σκέλος — την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης , καθώς και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), το οποίο διασφαλίζει την τήρηση του δικαίου της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ (ένα νέο, πληρέστερο τμήμα θα δημοσιευθεί σύντομα)

Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης

Το 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραμάτισε στη μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους της Ευρώπης από μια ήπειρο πολέμου σε μια ήπειρο ειρήνης, προωθώντας τους σκοπούς της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πώς στηρίζει η ΕΕ την Ελλάδα

Διαβάστε τις τελευταίες ειδήσεις της ΕΕ

Βασικές προτεραιότητες της ΕΕ έως το 2024