Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Μαΐου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Τουρισμός: νέο σήμα ασφάλειας για να διευκολυνθεί η επανέναρξη της τουριστικής περιόδου στην Ευρώπη

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή χαιρετίζει το νέο πρωτόκολλο για την υγεία και την ασφάλεια, το οποίο περιλαμβάνει απαιτήσεις και συστάσεις για επιχειρήσεις και χώρους διαφόρων υποτομέων του τουρισμού, από τα καταλύματα έως τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών λόγω του κορονοϊού.

Το σήμα θα διευκολύνει την ασφαλή επανεκκίνηση του τουρισμού έγκαιρα για τη θερινή περίοδο και θα προβάλει τη φήμη της ΕΕ ως ενός ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να απονείμουν αυτό το νέο σήμα ασφάλειας στις τουριστικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν και τηρούν το πρωτόκολλο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) για την υγεία και την ασφάλεια. Τόσο το πρωτόκολλο όσο και το σήμα είναι προαιρετικά.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία της COVID-19 έχει διαταράξει το τουριστικό οικοσύστημα, επιφέροντας απώλεια εσόδων και απειλώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Την ίδια στιγμή, η υγεία και η ασφάλεια παραμένουν πρωταρχικό μέλημα των πολιτών που ελπίζουν να κάνουν διακοπές μετά από παρατεταμένους και δύσκολους εγκλεισμούς. Το ευρωπαϊκό σήμα ασφάλειας από τoν κορονοϊό θα βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις να θέσουν σε εφαρμογή διαδικασίες ασφάλειας πριν από τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών, των κατοίκων και των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα». 

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) παροτρύνουν τις τουριστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το σήμα, να αξιοποιήσουν τις διάφορες δυνατότητες ενωσιακής χρηματοδότησης που έχει στη διάθεσή του ο τουριστικός τομέας για να αντιμετωπίσουν το πιθανό κόστος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και του σήματος. Στην ανακοίνωση για μια κοινή πορεία προς την ασφαλή και βιώσιμη επανέναρξη δραστηριοτήτων που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή καλούσε την CEN να εκπονήσει πριν από το καλοκαίρι αυτή την πρωτοβουλία τυποποίησης ως βάση για πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας στον τουριστικό τομέα. Το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε σε διεθνές επίπεδο από τον ISO στο πλαίσιο των «Μέτρων για τη μείωση της εξάπλωσης της Covid-19 στον τουριστικό τομέα» (ISO PAS 5643) και έχει πλέον εγκριθεί και ολοκληρωθεί από την CEN (CWA 5643).

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Μαΐου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα