Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Θεωρήσεις Σένγκεν: Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την ψηφιοποίηση των αιτήσεων θεώρησης

schengen

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη χθεσινή επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας θεωρήσεων Σένγκεν. Η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής Σένγκεν, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2021.
 

Χάρη στην ψηφιοποίηση, οι συμφωνηθέντες κανόνες θα εκσυγχρονίσουν, θα απλουστεύσουν και θα εναρμονίσουν τις διαδικασίες θεώρησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αιτήματα θεώρησης και για τα κράτη μέλη που εκδίδουν θεωρήσεις.
 

Ο κανονισμός θα εκσυγχρονίσει δύο σημαντικές πτυχές της διαδικασίας θεώρησης, ψηφοποιώντας τις αυτοκόλλητες θεωρήσεις και τις αιτήσεις θεώρησης, μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων θεώρησης.
 

Ο νέος κανονισμός προβλέπει μια ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία οι αιτούντες θεώρηση θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις θεώρησης Σένγκεν και να καταβάλλουν το ίδιο τέλος θεώρησης, ανεξάρτητα από τη χώρα Σένγκεν στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν.
 

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση της αυτοκόλλητης θεώρησης Σένγκεν από μια ψηφιακή θεώρηση Σένγκεν (δισδιάστατος κρυπτογραφημένος ραβδοκωδικός), η οποία θα ισχύει επίσης για τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας.
 

Η ψηφιακή θεώρηση θα εκδίδεται και από τις χώρες της ΕΕ που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως τους κανόνες του Σένγκεν (Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος).

Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους μια μεταβατική περίοδο επτά ετών για να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα. Ο κανονισμός πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
 

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο σχετικό δελτίο Τύπου.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 2 298 56 91· Andrea Masini - Τηλ.: +32 2 299 37 34)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα