Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Νοεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν σε ειδική πλειοψηφία για την ανανέωση ή την απόρριψη της έγκρισης της ουσίας glyphosate (γλυφοσάτη)

The Berlaymont Building and European Flags

Τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν στην ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για την ανανέωση ή την απόρριψη της έγκρισης της ουσίας glyphosate στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε σήμερα στην επιτροπή προσφυγών. Είχε προηγηθεί ψηφοφορία στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών (SCOPAFF) στις 13 Οκτωβρίου, κατά την οποία δεν είχε και πάλι καταστεί δυνατό να επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των κρατών μελών για την ανανέωση ή την απόρριψη της πρότασης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και ελλείψει της απαιτούμενης πλειοψηφίας η Επιτροπή υποχρεούται τώρα να εκδώσει σχετική απόφαση πριν από τις 15 Δεκεμβρίου 2023, όταν δηλαδή πρόκειται να λήξει η τρέχουσα περίοδος έγκρισης.  Η Επιτροπή, με βάση τις ολοκληρωμένες εκτιμήσεις ασφάλειας που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα προχωρήσει στην ανανέωση της έγκρισης της ουσίας glyphosate για περίοδο 10 ετών, υπό ορισμένους νέους όρους και περιορισμούς. Στους περιορισμούς αυτούς περιλαμβάνεται η απαγόρευση της χρήσης της ως ξηραντικής ουσίας πριν από τη συγκομιδή και η ανάγκη λήψης ορισμένων μέτρων με σκοπό την προστασία των μη στοχευόμενων οργανισμών.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την έγκριση σε εθνικό επίπεδο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ) που περιέχουν την ουσία glyphosate και διατηρούν τη δυνατότητα να περιορίσουν τη χρήση τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, εάν το κρίνουν αναγκαίο με βάση τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων κινδύνου, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έγκριση της ουσίας glyphosate

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Νοεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα