Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Στρατηγική Global Gateway: Η ΕΕ και η Χιλή ενισχύουν τη συνεργασία για βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the EU/CELAC Summit 2023

Στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΕΕ-CELAC (Κοινότητα Χωρών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής) που διεξάγεται στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 Ιουλίου, η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Χιλής, κ. Γαβριέλ Μπόριτς, ήταν παρόντες στην υπογραφή μνημονίου συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής σχετικά με τις βιώσιμες αξιακές αλυσίδες πρώτων υλών. Το μνημόνιο συμφωνίας υπέγραψαν ο επίτροπος κ. Τιερί Μπρετόν και ο υπουργός Εξωτερικών της Χιλής, κ. Αλβέρτο βαν Κλάβερεν Στορκ.
 

Σύμφωνα με τη στρατηγική Global Gateway της ΕΕ και την πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, η εταιρική σχέση αποσκοπεί στην εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα των βιώσιμων αξιακών αλυσίδων πρώτων υλών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μετάβαση αμφότερων των εταίρων στην καθαρή ενέργεια και στην ψηφιακή εποχή. Στόχος της εταιρικής σχέσης είναι επίσης να αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βιομηχανία για τη μεταποίηση πρώτων υλών και την προσθήκη τοπικής αξίας στον εξορυκτικό τομέα, η οποία θα δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, προς αμοιβαίο όφελος και των δύο πλευρών.
 

Η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι παρούσα στην υπογραφή της εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής για την ανάπτυξη βιώσιμων αξιακών αλυσίδων πρώτων υλών. Η Global Gateway θα είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς της εξελισσόμενης εταιρικής μας σχέσης. Συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις και τις ίδιες αξίες και είμαστε εταίροι από επιλογή με στόχο να αποτελέσουμε βασικούς παράγοντες της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και την ψηφιακή εποχή σε παγκόσμιο επίπεδο».

 

Η νέα εταιρική σχέση επικεντρώνεται σε πέντε τομείς:

• ολοκλήρωση βιώσιμων αξιακών αλυσίδων πρώτων υλών, μεταξύ άλλων μέσω της κοινής ανάπτυξης έργων, νέων επιχειρηματικών μοντέλων, της προώθησης και της διευκόλυνσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών

• συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας σε όλα τα στάδια των αξιακών αλυσίδων πρώτων υλών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις γνώσεις για τα ορυκτά και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος·

•  συνεργασία για την αξιοποίηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κριτηρίων και για την εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα·

• υλοποίηση υλικών και άυλων υποδομών για την ανάπτυξη έργων, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεών τους·

• ενίσχυση ικανοτήτων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε όλα τα στάδια των βιώσιμων αξιακών αλυσίδων πρώτων υλών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα εργασίας.

Ως επόμενο βήμα, η ΕΕ και η Χιλή δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν έναν επιχειρησιακό χάρτη πορείας μετά την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας. Ο χάρτης πορείας θα περιλαμβάνει δράσεις συνεργασίας τις οποίες θα υλοποιήσουν τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Χιλή. Τις δράσεις θα υποστηρίξει το επενδυτικό θεματολόγιο της στρατηγικής Global Gateway της ΕΕ για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.


Ιστορικό

Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και οι πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας είναι απαραίτητες για ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών τομέων, όπως η βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών, η ψηφιακή βιομηχανία, η αεροδιαστημική και η άμυνα. Η ζήτηση κρίσιμων πρώτων υλών προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά και η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές, συχνά από σχεδόν μονοπωλιακούς προμηθευτές από τρίτες χώρες. Η ΕΕ πρέπει να μετριάσει τους κινδύνους που δημιουργούν για τις αλυσίδες εφοδιασμού αυτές οι στρατηγικές εξαρτήσεις, προκειμένου να ενισχύσει την οικονομική της ανθεκτικότητα, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους της.
 

Η προτεινόμενη πράξη της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2023, αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς και των εξωτερικών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ για τη διαφοροποίηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού της ΕΕ με κρίσιμες πρώτες ύλες. Η πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες βελτιώνει επίσης την ικανότητα της ΕΕ να παρακολουθεί και να μετριάζει τους κινδύνους διαταραχών και ενισχύει την κυκλικότητα και τη βιωσιμότητα.
 

Η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται για τη δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με πλούσιες σε πόρους τρίτες χώρες, αξιοποιώντας όλα τα μέσα εξωτερικής πολιτικής και τηρώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Η ΕΕ συνεργάζεται με αξιόπιστους εταίρους για την προώθηση της δικής τους οικονομικής ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο μέσω της δημιουργίας αξιακών αλυσίδων, προωθώντας παράλληλα ασφαλείς, ανθεκτικές, προσιτές και επαρκώς διαφοροποιημένες αξιακές αλυσίδες για την ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει ήδη συνάψει στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για τις πρώτες ύλες με τον Καναδά (Ιούνιος 2021), την Ουκρανία (Ιούλιος 2021), τοΚαζακστάν, τη Ναμίμπια (Νοέμβριος 2022) και την Αργεντινή (Ιούνιος 2023), εξ ονόματος της ΕΕ. Οι εταιρικές σχέσεις δίνουν τη δυνατότητα σε αμφότερες τις πλευρές να προωθήσουν το εμπόριο και τις επενδύσεις σε ασφαλείς, βιώσιμες και ανθεκτικές αξιακές αλυσίδες πρώτων υλών, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη της μετάβασης σε κλιματικά ουδέτερες και ψηφιοποιημένες οικονομίες.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Μνημόνιο συμφωνίας

Δηλώσεις

Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι παρούσα στην υπογραφή της εταιρικής μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής για την ανάπτυξη βιώσιμων αξιακών αλυσίδων πρώτων υλών. Η Global Gateway θα είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς της εξελισσόμενης εταιρικής μας σχέσης. Συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις και τις ίδιες αξίες και είμαστε εταίροι από επιλογή με στόχο να αποτελέσουμε βασικούς παράγοντες της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και την ψηφιακή εποχή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 18/07/2023

 

Χαιρετίζω αυτή τη σημαντική εταιρική σχέση με τη Χιλή για την εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε όλα τα στάδια των αξιακών αλυσίδων πρώτων υλών. Η Χιλή είναι κορυφαίος παραγωγός βασικών κρίσιμων πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένου του χαλκού και του λιθίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης και για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς της. Αυτή η εταιρική σχέση θα στηρίξει τις βιομηχανίες της Ευρώπης και της Χιλής, εστιάζοντας παράλληλα σε βιώσιμες πρακτικές και παρέχοντας προστιθέμενη αξία στις τοπικές οικονομίες. Η συμφωνία αυτή, η οποία συμπληρώνει μια σειρά παρόμοιων συμφωνιών που συνήφθησαν με άλλους ομοϊδεάτες εταίρους κατά το προηγούμενο έτος, αντικατοπτρίζει επίσης τη φιλοδοξία της Ευρώπης να διαφοροποιήσει και να διασφαλίσει τον εφοδιασμό σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς - 18/07/2023

 

Στον εξαιρετικά διασυνδεδεμένο, αλλά εύθραυστο, κόσμο μας αυτή η εταιρική σχέση θα είναι επωφελής τόσο για την ΕΕ όσο και για τη Χιλή. Θα δημιουργήσει αμοιβαία οφέλη και για τους δύο και, κυρίως, συγκεκριμένη αξία σε τοπικό επίπεδο για τους πολίτες. Οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής Global Gateway θα καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα και το οικοσύστημα που την περιβάλλει, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων, υποδομών και δεξιοτήτων. Η ολοκληρωμένη μας προσέγγιση θα ενισχύσει αναμφίβολα την ανθεκτικότητα και των δύο μερών.

κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων - 18/07/2023

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα