Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Νοεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Στρατηγική δρόνων 2.0: δημιουργία μιας μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκής αγοράς δρόνων

drones

Στην «ευρωπαϊκή στρατηγική δρόνων 2.0», η οποία εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή, παρουσιάζεται ένα όραμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς δρόνων. Η στρατηγική βασίζεται στο πλαίσιο ασφάλειας της ΕΕ για τη λειτουργία και τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων των δρόνων, το οποίο είναι το πιο προηγμένο στον κόσμο. Η νέα στρατηγική καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας εμπορικές πτητικές λειτουργίες δρόνων, προσφέροντας παράλληλα νέες ευκαιρίες στον τομέα αυτό.

Από τις θέσεις εργασίας σε νέες λύσεις κινητικότητας

Χάρη στο ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, οι δρόνοι έχουν ολοκληρώσει με ασφάλεια εκατοντάδες χιλιάδες ώρες πτήσης στους ευρωπαϊκούς αιθέρες, για παράδειγμα για την επιτήρηση υποδομών, την παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων ή τη δειγματοληψία εδαφών. Σημειώνεται επίσης ικανοποιητική πρόοδος σε έργα που αφορούν τη χρήση δρόνων για ιατρικές παραδόσεις διά του αέρα, για τη μεταφορά ιατρικών δειγμάτων μεταξύ υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Η υλοποίηση του «U-space» τον Ιανουάριο του 2023, ενός μοναδικού στον κόσμο ευρωπαϊκού συστήματος για την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας των δρόνων, θα προετοιμάσει το έδαφος για την αύξηση των λειτουργιών των δρόνων.

Προτού προωθήσει αυτές τις καινοτόμες τεχνολογίες, η Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι οι δρόνοι έχουν τη στήριξη της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, για να καθησυχαστούν οι ανησυχίες σχετικά με τον θόρυβο, την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, η στρατηγική καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες δρόνων ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες των πολιτών.

Η στρατηγική προβλέπει ότι οι ακόλουθες υπηρεσίες δρόνων θα αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής έως το 2030:

  1. Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χαρτογράφησης, απεικόνισης, επιθεώρησης και επιτήρησης εντός των εφαρμοστέων νομικών πλαισίων από δρόνους μη στρατιωτικού χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσίες επείγουσας παράδοσης μικρών φορτίων, όπως βιολογικών δειγμάτων ή φαρμάκων.
  2. Υπηρεσίες καινοτόμου εναέριας κινητικότητας, όπως τα αεροταξί, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες τακτικής μεταφοράς επιβατών, αρχικά με χειριστή επί του αεροσκάφους, αλλά με απώτερο στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση των πτητικών λειτουργιών.

Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της αγοράς δρόνων της ΕΕ και των αντίστοιχων υπηρεσιών, απαιτείται ο προσδιορισμός δομικών τεχνολογικών στοιχείων καίριας σημασίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, οι ημιαγωγοί, οι διαστημικές υπηρεσίες της ΕΕ και οι κινητές τηλεπικοινωνίες. Ο προσδιορισμός αυτών των στοιχείων θα βοηθήσει την ΕΕ να οικοδομήσει έναν καινοτόμο και ανταγωνιστικό τομέα δρόνων, μειώνοντας τις στρατηγικές εξαρτήσεις.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής, προσδιορίζονται επίσης τομείς για συνέργειες μεταξύ μη στρατιωτικών και αμυντικών δρόνων, καθώς και για αύξηση της ικανότητας αναχαίτισης δρόνων και της ανθεκτικότητας του συστήματος.

19 δράσεις για την αγορά δρόνων του αύριο

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει από εδώ και στο εξής τις εργασίες σχετικά με τις 19 επιχειρησιακές, τεχνικές και οικονομικές εμβληματικές δράσεις της στρατηγικής, για την δημιουργία του κατάλληλου κανονιστικού και εμπορικού περιβάλλοντος για τον εναέριο χώρο των δρόνων και την αγορά δρόνων του αύριο:

  1. Θέσπιση κοινών κανόνων για την αξιοπλοΐα και νέων απαιτήσεων εκπαίδευσης για τους χειριστές αεροσκαφών εξ αποστάσεως και τους χειριστές αεροσκαφών eVTOL (επανδρωμένων ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης).
  2. Χρηματοδότηση της δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη στήριξη τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων και βιομηχανιών για την υλοποίηση της βιώσιμης «καινοτόμου εναέριας κινητικότητας».
  3. Ανάπτυξη στρατηγικού χάρτη πορείας για την τεχνολογία των δρόνων, προκειμένου να προσδιοριστούν τομείς προτεραιότητας για την έρευνα και την καινοτομία, να μειωθούν οι υφιστάμενες στρατηγικές εξαρτήσεις και να αποφευχθεί η εμφάνιση νέων.
  4. Καθορισμός κριτηρίων για μια εθελοντική σήμανση εγκεκριμένων από άποψη κυβερνοασφάλειας δρόνων.

Οι εργασίες αυτές θα προετοιμάσουν το έδαφος για εμπορικές πτητικές λειτουργίες μεγάλης κλίμακας και θα διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη επωφελείται από συνέργειες μεταξύ της χρήσης των δρόνων και των συναφών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων για την αναχαίτιση δρόνων, για μη στρατιωτικούς σκοπούς, για σκοπούς ασφάλειας και για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα ανακοινώθηκε η εκπόνηση επικαιροποιημένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους δρόνους έως το τέλος του 2022. Η εν λόγω ανακοίνωση συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, στο οποίο αξιολογούνται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία δρόνων, καθώς και από την ανάλυση και τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η νέα στρατηγική δρόνων 2.0.

Η Επιτροπή οικοδομεί τα θεμέλια μιας ολοκληρωμένης ενωσιακής πολιτικής για τους δρόνους από το 2014. Ο εκτελεστικός κανονισμός 2019/947 της Επιτροπής και ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός 2019/945 της Επιτροπής περιέχουν λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες για τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών και καθορίζουν τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Από το 2003, η ΕΕ έχει επενδύσει σχεδόν 980 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ή τη χρήση δρόνων για καινοτόμες εφαρμογές. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, έχει χρηματοδοτήσει 320 έργα που αφορούν τους δρόνους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής

Ευρωπαϊκή στρατηγική δρόνων 2.0

 


Με την άφιξη μιας νέας γενιάς ηλεκτροκίνητων αεροσκαφών ικανών να λειτουργούν σε αστικό και περιφερειακό περιβάλλον, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι, πέρα από τη διατήρηση της ασφάλειας των πτητικών λειτουργιών στον ουρανό μας, οι συνθήκες ανταποκρίνονται τόσο στις εμπορικές ανάγκες των φορέων εκμετάλλευσης όσο και στις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Η σημερινή στρατηγική όχι μόνο διευρύνει την ικανότητα της Ευρώπης να προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας εμπορικές πτητικές λειτουργίες δρόνων αλλά προσφέρει επίσης νέες ευκαιρίες, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Με τη θέσπιση του κατάλληλου πλαισίου, η αγορά υπηρεσιών δρόνων στην Ευρώπη θα μπορούσε να φτάσει σε αξία τα 14,5 δισ.ευρώ και να δημιουργήσει 145 000 θέσεις εργασίας έως το 2030.

 

κ. Αντίνα Βαλεάν, επίτροπος Μεταφορών - 29/11/2022

 

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Νοεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα