Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο25 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Στήριξη των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης με 11 εκατ. ευρώ

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή προκήρυξε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Η εν λόγω πρόσκληση, με τίτλο «Συμπράξεις δημοσιογραφίας», θα διαθέσει συνολικά 11 εκατ. ευρώ σε δύο χωριστές δράσεις: αφενός, στη χρηματοδότηση διασυνοριακών συνεργασιών μεταξύ ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης και, αφετέρου, στη δημιουργία προγραμμάτων επιχορηγήσεων για μέσα ενημέρωσης που συνεισφέρουν ουσιαστικά στη δημοκρατική ζωή.

Η πρώτη δράση, ύψους 6 εκατ. ευρώ, θα στηρίξει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ οργανισμών ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης που επιθυμούν να αναπτύξουν από κοινού καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα ή/και να υλοποιήσουν από κοινού δημοσιογραφικά έργα. Η χρηματοδότηση απευθύνεται σε κοινοπραξίες οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μέσων ενημέρωσης (δηλαδή μη κερδοσκοπικά, δημόσια και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, ενώσεις μέσων ενημέρωσης, ΜΚΟ κ.λπ.) ενθαρρύνοντας, μεταξύ άλλων, τον μετασχηματισμό των μέσων ενημέρωσης, την ποιοτική πληροφόρηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών των ειδησεογραφικών μέσων.

Η δεύτερη δράση, ύψους 5 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στη στήριξη των μέσων ενημέρωσης που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον δημοκρατικό διάλογο και τη συμμετοχή των πολιτών. Η δράση έχει ως στόχο τη δημιουργία χρηματοδοτικών προγραμμάτων (π.χ. ταμείων) που θα διανέμουν επιχορηγήσεις σε τοπικά ή περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, στην ερευνητική δημοσιογραφία, καθώς και σε μέσα ενημέρωσης που ειδικεύονται σε πληροφορίες δημόσιου συμφέροντος. Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε οργανισμούς (ενώσεις μέσων ενημέρωσης, ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι για τη στήριξη των οργανισμών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν προς το τέλος του ίδιου έτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη μία ή την άλλη δράση ή και για τις δύο. Τα μέσα ενημέρωσης που θα επιλεγούν θα διατηρήσουν την πλήρη συντακτική τους ελευθερία. Στις 6 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημερωτική ημερίδα για τους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, μια επισκόπηση της στήριξης της ΕΕ στον κλάδο των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Πρόκειται για την 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της δημιουργίας δημοσιογραφικών συμπράξεων, καθώς είχαν προηγηθεί η πρώτη πρόσκληση, το 2021, καθώς και οι προσκλήσεις του 2022 και του 2023. Η Επιτροπή αποφάσισε να εντείνει τη στήριξή της στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και για τα μέσα ενημέρωσης και τα οπτικοακουστικά μέσα. Η αύξηση της χρηματοδότησης για τον κλάδο συμβαδίζει με νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
25 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα