Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Προξενική προστασία: Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την ενοποίηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε στα κράτη μέλη τις πρόσφατα εγκριθείσες τεχνικές λεπτομέρειες για το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και των χαρακτηριστικών ασφαλείας του.

Η απόφαση της Επιτροπής είναι το τελευταίο βήμα στην πορεία προς μια σαφή και νομικά δεσμευτική διαδικασία που θα επιτρέπει την παραλαβή του εγγράφου από τους πολίτες της ΕΕ υπό τις ίδιες, σαφείς προϋποθέσεις, με βάση τη σχετική οδηγία που εκδόθηκε το 2019. Από το 1996, οι πολίτες της ΕΕ, των οποίων το διαβατήριο έχει κλαπεί ή χαθεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό, μπορούν να λαμβάνουν προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα από πρεσβείες ή προξενεία κρατών μελών της ΕΕ, εάν το δικό τους κράτος δεν διατηρεί πρεσβεία ή προξενείο στη χώρα που βρίσκονται. Ωστόσο, η παλαιά διαδικασία δεν πληρούσε τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και, ως εκ τούτου, ορισμένα κράτη μέλη σταμάτησαν να τη χρησιμοποιούν.

Αυτό το νέο έγγραφο —ένα έγγραφο για ένα μόνο ταξίδι με διάρκεια ισχύος 15 ημερών— θα εκδίδεται από τις πρεσβείες και τα προξενεία των κρατών μελών σε μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της ΕΕ που χάνουν το διαβατήριό τους όταν ταξιδεύουν εκτός της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ θα προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ έναν ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο επιστροφής στη χώρα τους σε περίπτωση που χάσουν το διαβατήριό τους ενώ ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Όπως κατέδειξαν οι επαναπατρισμοί κατά την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού, η πλήρης άσκηση του δικαιώματος προξενικής προστασίας αποτελεί σημαντική πτυχή του τι σημαίνει να έχει κάποιος την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ.»

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να εκδίδουν το νέο προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ και για τους πολίτες τους, μειώνοντας το κόστος διεκπεραίωσης και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με το έγγραφο. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο ετών για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και θα αρχίσουν να εκδίδουν τα εν λόγω έγγραφα από το τέλος του 2025.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προξενική προστασία εκτός της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: + 32 229 62253· Katarzyna Kolanko — Τηλ.: + 32 229 63444· Cristina Torres Castillo — Τηλ.: + 32 2 299 06 79)

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα