Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία: Η Επιτροπή κινεί τέσσερις νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τέσσερις νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για μη συμμόρφωση με σημαντικά τμήματα του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις επιστολές. Μετά την παρέλευσή τους, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει περαιτέρω μέτρα. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 27 κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν το έπραξε. Επί πάνω από ένα έτος, σε πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας, η Επιτροπή απείχε από την εκκίνηση ορισμένων διαδικασιών επί παραβάσει, ώστε να δημιουργήσει χώρο για την αναζήτηση κοινών λύσεων μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, η απροθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου να συμμετάσχει σε ουσιαστική συζήτηση από τον περασμένο Φεβρουάριο και οι συνεχιζόμενες διαδικασίες ψήφισης του νομοσχεδίου για το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου αντίκεινται πλήρως στο πνεύμα αυτό. Στόχος των εν λόγω διαδικασιών επί παραβάσει είναι να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το πρωτόκολλο σε ορισμένους βασικούς τομείς. Η συμμόρφωση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου η Βόρεια Ιρλανδία να συνεχίσει να επωφελείται από την προνομιακή πρόσβασή της στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών της ΕΕ, καθώς και της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς. Η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη των επίσημων διαδικασιών επί παραβάσει που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου, σε συνδυασμό με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιστολές που εστάλησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν από τις βρετανικές αρχές να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τους όρους του πρωτοκόλλου. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ. Σχετικές ερωταπαντήσεις έχουν επίσης δημοσιευτεί στο διαδίκτυο.
 

(Περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: +32 229 87024· Tommaso Alberini — Τηλ.: +32 229 57010)

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα