Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Φεβρουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πρώτη οδός μετάβασης που σχεδιάστηκε από κοινού με τη βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών για ένα ανθεκτικό, πράσινο και ψηφιακό τουριστικό οικοσύστημα

Σήμερα η Επιτροπή παρουσίασε την οδό μετάβασης για τον τουρισμό κατά τη διάρκεια των Ημερών Βιομηχανίας της ΕΕ.

logo

Η οδός μετάβασης είναι ένα σχέδιο που δημιουργήθηκε από κοινού με φορείς του τουριστικού οικοσυστήματος και περιγράφει βασικές δράσεις, στόχους και προϋποθέσεις για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας του τομέα. Η Επιτροπή κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν στην εφαρμογή της. Η οδός μετάβασης καλεί την τουριστική κοινότητα να υλοποιήσει μέτρα που αφορούν είκοσι επτά τομείς, μεταξύ των οποίων:

  • να επενδύσει στην κυκλικότητα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των αποβλήτων, της κατανάλωσης νερού και της ρύπανσης και, παράλληλα, την καλύτερη αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για βιώσιμο τουρισμό·
  • να προωθήσει πρακτικές ανταλλαγής δεδομένων ώστε να καταστούν δυνατές νέες καινοτόμες τουριστικές υπηρεσίες και να βελτιωθεί η βιώσιμη διαχείριση των προορισμών·
  • να επενδύσει σε δεξιότητες προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και ελκυστικών σταδιοδρομιών στο οικοσύστημα.

Κατά την έναρξη αυτής της εκδήλωσης προβολής για τον τουρισμό, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε τα εξής: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που μπορούμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα μηνών συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Χάρη στη στενή μας συνεργασία καταρτίσαμε ένα κοινό όραμα για τον τουρισμό της ΕΕ και καταλήξαμε σε συμφωνία σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Η οδός αυτή θα καθορίσει το θεματολόγιο για τον ευρωπαϊκό τουρισμό για την επόμενη δεκαετία. Σήμερα θα ήθελα να καλέσω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στη διαδικασία της από κοινού εφαρμογής».

Η ενεργός συμμετοχή όλων των φορέων του κλάδου θα είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα μια διαδικτυακή έρευνα καλώντας τα μέλη της τουριστικής κοινότητας της ΕΕ να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τις ατομικές και συλλογικές δεσμεύσεις τους και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συνεργαστούν για την υλοποίηση της μετάβασης. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την καθοδήγηση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της προόδου της μετάβασης.

Ιστορικό

Η ανάπτυξη της οδού μετάβασης για τον τουρισμό ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 με διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με σενάρια για τη μετάβαση του οικοσυστήματος. Πραγματοποιήθηκαν διάφορα εργαστήρια και συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την περαιτέρω αναζήτηση ιδεών και την επεξεργασία των προτάσεων.

Αυτή η οδός μετάβασης είναι η πρώτη που υλοποιείται στο πλαίσιο ευρύτερης δράσης που ανακοινώθηκε στην επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής, που δημοσιεύτηκε στις 5 Μαΐου 2021, στην οποία η Επιτροπή ζήτησε από τα βιομηχανικά οικοσυστήματα να επιταχύνουν τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να αυξήσουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εισήγαγε την αρχή της συνδημιουργίας οδών μετάβασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ως βασικό συνεργατικό εργαλείο για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιομηχανικών οικοσυστημάτων. Επί του παρόντος η Επιτροπή εργάζεται για τη συνδημιουργία οδών για τη κινητικότητα, τις κατασκευές, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τα οικοσυστήματα εγγύτητας και κοινωνικής οικονομίας.

Η οδός μετάβασης για τον τουρισμό συμβάλλει επίσης στο αίτημα που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 27ης Μαΐου 2021, στα οποία καλεί «την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, να σχεδιάσουν ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον τουρισμό».

Η οδός μετάβασης για τον τουρισμό ανταποκρίνεται στα αιτήματα που περιγράφονται ανωτέρω και ανοίγει τον δρόμο για μια μακρόπνοη μετάβαση και για την μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του τουριστικού οικοσυστήματος με χρονικό ορίζοντα το 2030 και μετέπειτα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική

Διαδικασία συνδημιουργίας της οδού μετάβασης για τον τουρισμό

Οδός μετάβασης για τον τουρισμό

Πρόσκληση των ενδιαφερομένων μερών του τομέα του τουρισμού να δηλώσουν τις δεσμεύσεις τους και τη συμμετοχή τους στην οδό μετάβασης 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα