Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Μαΐου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιουνίου

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, η Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσημα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιουνίου.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδια για θέματα αξιών και διαφάνειας, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε σχετικά: «Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία: Είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε την πρώτη ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα διερευνά και θα διώκει εγκλήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Από την 1η Ιουνίου, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, υπό τη στιβαρή ηγεσία της κ. Λάουρα Κέβεσι, θα καταπολεμούν το έγκλημα και θα διασφαλίζουν ότι δεν θα χάνεται ούτε ένα ευρώ λόγω διαφθοράς ή απάτης.»

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε τα εξής: «Η έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα ανοίξει μια νέα φάση στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η βασική αποστολή αυτού του ευρωπαϊκού οργάνου είναι η προστασία των ενωσιακών κονδυλίων από εγκληματίες προς το κοινό συμφέρον των πολιτών μας. Θα παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος NextGenerationEU, επαγρυπνώντας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να βοηθήσουν τις οικονομίες μας να ανακάμψουν από την κρίση.»

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι υπεύθυνη να διεξάγει ποινικές έρευνες και διώξεις για εγκλήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Είναι η πρώτη υπερεθνική εισαγγελία. Διερευνά και διώκει τα ακόλουθα είδη απάτης και άλλων εγκλημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ:

  • απάτη όσον αφορά τις δαπάνες και τα έσοδα·
  • απάτη όσον αφορά τον ΦΠΑ (αν αφορά δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και ποσό τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ)·
  • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ·
  • ενεργητική και παθητική δωροδοκία ή υπεξαίρεση εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·
  • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αν οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στη διάπραξη εγκλημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το νέο αυτό όργανο της Ένωσης μπορεί επίσης να ερευνά και να διώκει κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα που είναι «άρρηκτα συνδεδεμένη» με αξιόποινη πράξη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διεξάγει τις έρευνες και τις διώξεις της με πλήρη ανεξαρτησία από την Επιτροπή, από τα άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και από τα κράτη μέλη. Θα λειτουργεί συμπληρωματικά και θα συνεργάζεται με άλλα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, όπως την OLAF, την Eurojust και την Ευρωπόλ, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται τελικά να διερευνά περίπου 3.000 υποθέσεις ετησίως.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 της 12ης Οκτωβρίου 2017 και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, είναι η πρώτη υπερεθνική εισαγγελία που είναι υπεύθυνη για ποινικές έρευνες και διώξεις. Στην τρέχουσα σύνθεσή της, 22 κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με επικεφαλής την κ. Λάουρα Κοντρούτσα Κέβεσι, την Ευρωπαία γενική εισαγγελέα, διαθέτει κεντρικό γραφείο στο Λουξεμβούργο και αποτελείται από έναν Ευρωπαίο Εισαγγελέα ανά συμμετέχον κράτος μέλος, καθώς και από λοιπό προσωπικό. Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς που βρίσκονται στα κράτη μέλη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ανεξάρτητου φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Μαΐου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα