Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Προστασία των καταναλωτών: Τίθενται σε εφαρμογή οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών

Προστασία των καταναλωτών

Αυτή την Κυριακή, 25 Ιουνίου 2023, τίθεται σε εφαρμογή η οδηγία για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές.
 

Η οδηγία επιτρέπει στους καταναλωτές από ολόκληρη την ΕΕ να διεκδικούν τα δικαιώματά τους όχι μόνο ατομικά, αλλά και μέσω συλλογικών αγωγών. Νομιμοποιούμενοι φορείς που ορίζονται από τα κράτη μέλη, όπως οι οργανώσεις καταναλωτών, θα μπορούν να κινούν νομικές διαδικασίες κατά των παράνομων πρακτικών των εμπόρων εξ ονόματος των καταναλωτών.
 

Αυτή η δυνατότητα θα επιτρέψει στους καταναλωτές που έχουν υποστεί ζημία από παράνομη εμπορική πρακτική να επιδιώξουν συλλογικά αποζημίωση, αντικατάσταση ή επισκευή. Οι αντιπροσωπευτικές αγωγές αφορούν τα συμφέροντα των καταναλωτών σε πολλούς τομείς του δικαίου και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ταξιδιών, του τουρισμού, της ενέργειας ή των τηλεπικοινωνιών.
 

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Αυτή η σημαντική νομική πράξη δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές που υπήρξαν θύματα παράνομων εμπορικών πρακτικών να ασκούν τα δικαιώματά τους και να αναζητούν δικαιοσύνη συλλογικά. Η αρχή αυτή, η οποία καθιερώνεται για πρώτη φορά στο κεκτημένο της ΕΕ, αποσκοπεί στην ενίσχυση των καταναλωτών και στη βελτίωση των ισότιμων όρων ανταγωνισμού, με στόχο να αποτραπεί η άσκηση τέτοιων παράνομων πρακτικών. Αναμένουμε από όλα τα κράτη μέλη να ορίσουν άμεσα τους φορείς που θα νομιμοποιούνται να υποβάλλουν τέτοιες αγωγές.»
 

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς πρόσθεσε τα εξής: «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουμε ότι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Η οδηγία αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιβολή του δικαιώματος αυτού. Οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους μέσω ενιαίων συλλογικών αγωγών σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις, ακόμη και οι πιο μεγάλες, σέβονται τα δικαιώματά τους.»
 

Για τη στήριξη της καλής λειτουργίας των αντιπροσωπευτικών αγωγών σε ολόκληρη την ΕΕ, η Επιτροπή εγκαινίασε το εργαλείο συνεργασίας για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές «EC-REACT», μια διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές.
 

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, εκπρόσωποι των κρατών μελών, δικαστές και οι ορισθέντες νομιμοποιούμενοι φορείς μπορούν να συνεργάζονται για την καλύτερη επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα