Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο25 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Προστασία δεδομένων: η έκθεση της Επιτροπής δείχνει υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου. Η έκθεση επισημαίνει ότι η οδηγία διασφαλίζει εναρμονισμένο και υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες και παρέχει ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές. Δείχνει επίσης ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στην ανταλλαγή δεδομένων διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή έκθεση επιβεβαιώνει ότι η οδηγία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ. Όχι μόνο διασφαλίζει την κατάλληλη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων, των μαρτύρων και των υπόπτων για εγκληματικές πράξεις, αλλά προωθεί επίσης τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Παροτρύνω τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας.»

Η έκθεση σημειώνει ότι, σε γενικές γραμμές, οι κανόνες έχουν μεταφερθεί ικανοποιητικά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα (π.χ. ανεπάρκεια πόρων για ορισμένες αρχές προστασίας δεδομένων), γεγονός που οδήγησε στην κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης κατάλογο μέτρων που λήφθηκαν από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της οδηγίας. Σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της πλήρους και ορθής μεταφοράς της οδηγίας, η παροχή στις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων των αναγκαίων εξουσιών και επαρκών πόρων, καθώς και η έκδοση συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων. Η επόμενη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του μέσου αυτού έχει προγραμματιστεί για το 2026. 
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: + 32 229 62253· Katarzyna Kolanko — Τηλ.: + 32 229-63444· Cristina Torres Castillo — Τηλ.: + 32 229-90679)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
25 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα