Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή διοικητικές ρυθμίσεις

The Berlaymont Building and European Flags

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπέγραψαν διοικητικές ρυθμίσεις με τις ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης της Γαλλίας (Autorité de regulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom) και της Ιρλανδίας (Coimisiún na Meán), με σκοπό τη στήριξη των εξουσιών εποπτείας και επιβολής που διαθέτει η Επιτροπή βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στην ανάπτυξη εμπειρογνωσίας και ικανοτήτων και ακολουθούν τη σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για τον συντονισμό της αντιμετώπισης, από πλευράς τους, της διάδοσης και της υπερπροβολής παράνομου περιεχομένου σε πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη θα αναλάβουν την ευθύνη όσον αφορά την επιβολή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ορίζει κανόνες-ορόσημα για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου επιγραμμικού περιβάλλοντος στην ΕΕ. Η διασφάλιση στενότερης συνεργασίας με τα κράτη μέλη και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την επίτευξη αυτού του στόχου στο τρέχον πλαίσιο συγκρούσεων και αβεβαιότητας, ιδίως λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και, επί του παρόντος, των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Αυτές οι διμερείς ρυθμίσεις θα δώσουν τη δυνατότητα στις υπηρεσίες της Επιτροπής και στις σχετικές εθνικές αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες, δεδομένα, ορθές πρακτικές, μεθοδολογίες, τεχνικά συστήματα και εργαλεία. Η αποτελεσματική συνεργασία θα διευκολύνει την αξιολόγηση, από την Επιτροπή, των συστημικών κινδύνων, αλλά και τον προσδιορισμό των αναδυόμενων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη διάδοση και την υπερπροβολή παράνομου περιεχομένου, καθώς και άλλων συστημικών κινδύνων βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η διάδοση της παραπληροφόρησης ή η προστασία των ανηλίκων. 

Οι ρυθμίσεις θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές έως ότου συγκροτηθεί το συμβούλιο συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών, τον Φεβρουάριο του 2024, το οποίο θα απαρτίζεται από ανεξάρτητους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών των κρατών μελών. Μόλις τεθεί σε λειτουργία το συμβούλιο, οι ρυθμίσεις αυτές θα εξακολουθήσουν να παρέχουν προστιθέμενη αξία για την οργάνωση των πρακτικών σχέσεων μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των εθνικών αρχών, σε πλήρη συμμόρφωση με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Επόμενα βήματα

Η υπηρεσία της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την επιβολή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT), διεξάγει συζητήσεις με άλλες εθνικές ρυθμιστικές αρχές και φορείς της ΕΕ για την υπογραφή παρόμοιων διοικητικών ρυθμίσεων, οι οποίες θα υποστηρίξουν την αξιολόγηση συστημικών και αναδυόμενων ζητημάτων στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις σε εύθετο χρόνο.

Ιστορικό

Στα τέλη Αυγούστου του 2023 η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες κατέστη νομικά εκτελεστή για τις χαρακτηρισμένες ως πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και ως πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και την προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων απαιτώντας από τις χαρακτηρισμένες υπηρεσίες να αξιολογούν και να μετριάζουν τους συστημικούς κινδύνους τους, καθώς και να παρέχουν ισχυρά εργαλεία ελέγχου περιεχομένου.

Οι χαρακτηρισμένες πλατφόρμες έχουν πλέον ολοκληρώσει την πρώτη ετήσια διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου για να εξετάσουν τους κινδύνους, για παράδειγμα πώς μπορεί να διαδίδεται παράνομο περιεχόμενο μέσω των υπηρεσιών τους. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες απαιτεί από τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης να εγκρίνουν μέτρα μετριασμού προσαρμοσμένα στους συγκεκριμένους συστημικούς κινδύνους που εντοπίζονται. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους που ενέχουν τα συστήματά τους, συμπεριλαμβανομένων των συστημικών κινδύνων σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο και την προστασία των δημόσιων συμφερόντων.

Έως τις 17 Φεβρουαρίου 2024, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίσουν τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών τους και άλλες εθνικές αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση και την επιβολή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ωστόσο, η αποτελεσματική παρακολούθηση και επιβολή του εν λόγω κανονισμού από την Επιτροπή σε σχέση με τις χαρακτηρισμένες ως πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και ως πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης απαιτεί τη συνδρομή ευρέος φάσματος σχετικών εθνικών οντοτήτων και την ενεργό συνεργασία με αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Κείμενο της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Ενημερωτική σελίδα σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Δηλώσεις

Τα φρικτά γεγονότα που πυροδότησε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εξέθεσαν τον κόσμο σε κύματα βίαιου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Η πράξη της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες θέσπισε κανόνες και εργαλεία για την αντιμετώπιση της ταχείας διάδοσης τέτοιου επιβλαβούς και συχνά παράνομου περιεχομένου σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επιγραμμικές υπηρεσίες. Χαιρετίζω τις πρώτες εθνικές ρυθμιστικές αρχές που ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Επιτροπή με στόχο την επείγουσα αντίδραση σε πρωτοφανή γεγονότα.

κ. Βιέρα Γιούροβα, αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας - 23/10/2023

 

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες μας παρέχει τα μέσα για την αντιμετώπιση της διάδοσης παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και των απειλών για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημοκρατία μας. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε πλήρως. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τις πρώτες αυτές συμφωνίες με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι η εμπειρογνωσία τους στηρίζει την αξιολόγηση, από την Επιτροπή, των κινδύνων που απορρέουν από παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες.

κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς - 23/10/2023

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα