Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Σεπτεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: Η Επιτροπή εγκαινιάζει τη βάση δεδομένων διαφάνειας

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή εγκαινίασε τη βάση δεδομένων διαφάνειας, θέτοντας σε εφαρμογή ένα από τα πολλά πρωτοποριακά χαρακτηριστικά διαφάνειας που επιβάλλει η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
 

Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας υποχρεούνται να παρέχουν στους χρήστες σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες, τις λεγόμενες αιτιολογήσεις, όποτε αφαιρούν ή περιορίζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η νέα βάση δεδομένων θα συγκεντρώνει τις εν λόγω αιτιολογήσεις σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτό καθιστά την εν λόγω βάση δεδομένων ένα πρώτο στο είδος του κανονιστικό αποθετήριο, στο οποίο τα δεδομένα σχετικά με τις αποφάσεις ελέγχου περιεχομένου που λαμβάνονται από παρόχους επιγραμμικών πλατφορμών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό σε πρωτοφανή κλίμακα και βαθμό λεπτομέρειας, προωθώντας περαιτέρω τη λογοδοσία στο διαδίκτυο.
 

Μόνο οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες (VLOPs) είναι υποχρεωμένες ήδη από τώρα να υποβάλλουν στοιχεία στη βάση δεδομένων, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Από τις 17 Φεβρουαρίου 2024, όλοι οι πάροχοι επιγραμμικών πλατφορμών, με εξαίρεση τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με τις αποφάσεις τους για τον έλεγχο περιεχομένου.
 

Μέσω της βάσης δεδομένων διαφάνειας, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν συνοπτικά στατιστικά στοιχεία (επί του παρόντος σε έκδοση beta), να αναζητούν συγκεκριμένες αιτιολογήσεις και να τηλεφορτώνουν δεδομένα. Η Επιτροπή θα προσθέσει νέα χαρακτηριστικά ανάλυσης και απεικόνισης τους προσεχείς μήνες και, στο μεταξύ, αναζητά τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με την τρέχουσα διαμόρφωση της βάσης δεδομένων. Ο πηγαίος κώδικας της βάσης δεδομένων είναι διαθέσιμος στο κοινό μέσω του GitHub. Μαζί με τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, καθώς και με περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης της διαφάνειας στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η νέα βάση δεδομένων επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να είναι πιο ενημερωμένοι σχετικά με τη διάδοση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου στο διαδίκτυο.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Σεπτεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα