Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Φεβρουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ επενδύει πάνω από 110 εκατ. ευρώ σε έργα LIFE για το περιβάλλον και το κλίμα σε 11 χώρες της ΕΕ

Σήμερα η Επιτροπή ανακοινώνει επένδυση πάνω από 110 εκατ. ευρώ σε ολοκληρωμένα έργα του προγράμματος LIFE για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, τα οποία επιλέχθηκαν έπειτα από πρόσκληση υποβολής προτάσεων που καλύπτει το έτος 2020.

Visit of Alain-Richard Donwahi, Ivorian Minister for Waters and Forests, to the European Commission

Η χρηματοδότηση θα στηρίξει νέα μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα σε 11 χώρες της ΕΕ — Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Λετονία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Σλοβενία. Τα έργα συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 και στηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και μηδενικής ρύπανσης στην ΕΕ έως το 2050. Αποτελούν παραδείγματα δράσεων για την επίτευξη των κύριων στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Δεν πρέπει να χάσουμε στιγμή για την αντιμετώπιση των κρίσεων του κλίματος, της βιοποικιλότητας και της ρύπανσης. Το πρόγραμμα LIFE παρέχει άμεση στήριξη σε έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και δίνει τη δυνατότητα σε ολόκληρες χώρες και περιφέρειες να προστατεύουν και να αποκαθιστούν τη φύση. Η φύση είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας και πρέπει να την φροντίζουμε ώστε να μπορεί με τη σειρά της να μας φροντίζει. Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου για καθένα από τα έργα που επιλέχθηκαν σήμερα.»

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους πρόσθεσε: «Τα ολοκληρωμένα έργα του προγράμματος LIFE είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για να γίνει πραγματικότητα η πράσινη μετάβαση με την υλοποίηση επιτόπιων στοχευμένων αλλαγών. Μέσω αυτών των έργων, τα κράτη μέλη μπορούν να μεταβούν σε πράσινες οικονομίες, να αποκαταστήσουν τη φύση και τη βιοποικιλότητα και να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους. Προσβλέπω στα οφέλη που θα αποφέρει η επένδυση αυτή στις 11 χώρες και πέρα από τα σύνορά τους.»

Τα ολοκληρωμένα έργα δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως, μεταξύ άλλων, από τα γεωργικά, τα διαρθρωτικά, τα περιφερειακά και τα ερευνητικά ταμεία, καθώς επίσης εθνικούς πόρους και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Συνολικά, τα 11 έργα αναμένεται να προσελκύσουν περισσότερα από 10 δισ. ευρώ συμπληρωματικών κονδυλίων, πολλαπλασιάζοντας σημαντικά τους πόρους που διατίθενται σήμερα για να υπάρξει πραγματική διαφορά επι τόπου.

Επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας επι τόπου

Προστασία της φύσης: Ένα έργο στη Γαλλία θα εισαγάγει μέτρα για την ανάσχεση και την αναστροφή της μείωσης της βιοποικιλότητας στην περιοχή Grand Est, για παράδειγμα, με τη δημιουργία τριών πιλοτικών δασικών περιοχών. Ένα άλλο έργο θα μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που απειλούν τη θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα της Φινλανδίας, μέσω παρακολούθησης και βελτίωσης της διαχείρισης του εθνικού δικτύου προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών. Τα έργα αυτά θα συμβάλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.

Καθαρός αέρας: Ένα έργο στην Πολωνία θα εφαρμόσει μέτρα για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας του αέρα στην περιοχή της Σιλεσίας, όπου η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, αντικαθιστώντας τις μικρές συσκευές οικιακής θέρμανσης με στερεά καύσιμα με λιγότερο ρυπογόνες εναλλακτικές λύσεις. Το έργο αυτό συμβάλλει στους στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και στο σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση.

Διαχείριση αποβλήτων: Στην Κύπρο, ένα έργο θα αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών και των συστημάτων συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποδομήσιμων αποβλήτων. Στη Λετονία, θα δοθεί έμφαση στη βελτίωση της χωριστής συλλογής αποβλήτων και της επαναχρησιμοποίησης των αστικών αποβλήτων. Στη Δανία, ένα έργο θα αποσκοπεί στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και στη δημιουργία βελτιωμένου κανονιστικού πλαισίου για τα απόβλητα. Στη Σλοβενία, το έργο θα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων δράσεων, στην επίτευξη καλύτερου ποσοστού ανακύκλωσης των μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Συνολικά, τέσσερα έργα θα επικεντρωθούν στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και στην ανάκτηση πόρων, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα.

Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: Η χρηματοδότηση του LIFE θα βοηθήσει τη Λιθουανία να επιτύχει τους στόχους που καθορίζονται στο εθνικό της σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των αποδοτικότερων κτιρίων, της φιλικής προς το κλίμα κινητικότητας, της εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία και της ενίσχυσης των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Στην Εσθονία, θα δημιουργηθούν διάφορα εργαλεία και λύσεις για τις ριζικές ανακαινίσεις μιας σειράς κτιρίων σε τρεις πόλεις, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να αναπαραχθούν σε ολόκληρη την Εσθονία και σε άλλα κράτη μέλη και να στηρίξουν τη στρατηγική της ΕΕ «Κύμα ανακαινίσεων».

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Στις Κάτω Χώρες, η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE θα συμβάλει στην τόνωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε διάφορους τομείς: διαχείριση των υδάτων, υποδομές, γεωργία, φύση, υγεία και χωροταξικός/αστικός σχεδιασμός. Ένα έργο στην περιοχή της Μοραβίας-Σιλεσίας στην Τσεχία θα αυξήσει την ανθεκτικότητα της περιοχής στην κλιματική αλλαγή, θα βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος για τους κατοίκους και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αμφότερα τα σχέδια θα ακολουθήσουν τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Μάθετε περισσότερα για τα 11 ολοκληρωμένα έργα στις σύντομες περιγραφές.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 5 500 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και εκτός της ΕΕ. Η Επιτροπή αύξησε τη χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE κατά σχεδόν 60 % για την περίοδο 2021-2027. Το κονδύλιο που διατίθεται ανέρχεται τώρα σε 5,4 δισ. ευρώ. Το LIFE έχει επί του παρόντος τέσσερα υποπρογράμματα: φύση και βιοποικιλότητα· κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής· μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σ' αυτήν· μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

Το πρόγραμμα LIFE παρέχει χρηματοδότηση για ολοκληρωμένα έργα. Τα έργα αυτά στηρίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα, σε περιφερειακό, πολυπεριφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο. Τα ολοκληρωμένα έργα βοηθούν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τη βασική νομοθεσία της ΕΕ σε έξι τομείς: διατήρηση της φύσης, νερό, αέρας, διαχείριση αποβλήτων, μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες

Παράρτημα – περιγραφές έργων

Πρόγραμμα LIFE

Ολοκληρωμένα έργα LIFE

Φωτογραφίες και βίντεο σχετικά με τη βιοποικιλότητα

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα