Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Ιανουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ποιοτική εκπαίδευση στην Αφρική: η ΕΕ εγκαινιάζει περιφερειακή πρωτοβουλία για τους εκπαιδευτικούς, ύψους 100 εκατ. ευρώ

global getaway

Η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, εγκαινίασε σήμερα περιφερειακή πρωτοβουλία για τους εκπαιδευτικούς στην Αφρική και για την Αφρική, μια επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων μέσω της ποιοτικής εκπαίδευσης, καθώς αποτελούν την ταχύτερα αυξανόμενη πληθυσμιακή ομάδα στον κόσμο. Αυτή η εμβληματική πρωτοβουλία, που αποτελεί μέρος της δέσμης επενδυτικών μέτρων ΕΕ-Αφρικής «GlobalGateway» (παγκόσμια πύλη), αποσκοπεί στην επιτάχυνση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην υποσαχάρια Αφρική και ανταποκρίνεται στην ανάγκη της Αφρικής να διαθέτει 15 εκατομμύρια νέους ειδικευμένους εκπαιδευτικούς έως το 2030.  Η πρωτοβουλία θα στηρίξει και θα συμπληρώσει τις εθνικές μεταρρυθμίσεις για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς και, συνεπώς, θα συμβάλει στην επίτευξη των περιφερειακών και των εθνικών στόχων, ενώ θα παρέχει ευκαιρίες συνεργασίας, εταιρικών σχέσεων και μάθησης από ομοτίμους τόσο σε διακρατικό επίπεδο στην περιφέρεια όσο και με την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αύξηση του αριθμού των ειδικευμένων εκπαιδευτικών, διασφαλίζοντας ότι η διδασκαλία προσφέρει ελκυστικές προοπτικές απασχόλησης στους ελπιδοφόρους νέους επαγγελματίες και αποτελεί εμπειρία διά βίου μάθησης. Δίνεται έμφαση στην απόκτηση και τη μετάδοση, από τους εκπαιδευτικούς της βασικής εκπαίδευσης, ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, οι οποίες στον αυριανό κόσμο θα επιτρέψουν στους σπουδαστές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και να διαδραματίσουν ρόλο στη διαφύλαξη του πλανήτη μας. Η πρωτοβουλία θα στηρίξει επίσης την εκπαίδευση σε καταστάσεις κρίσης.

Κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΑΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση ενέκριναν την περιφερειακή πρωτοβουλία για τους εκπαιδευτικούς και τον στόχο της, ο οποίος συνίσταται στην αντιμετώπιση της σοβαρής έλλειψης ικανών εκπαιδευτικών. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της δέσμης επενδυτικών μέτρων ΕΕ-Αφρικής «GlobalGateway». Αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη νεολαία στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, το οποίο αποσκοπεί στην κινητοποίηση, την ενδυνάμωση των νέων και τη δημιουργία δεσμών με τους νέους αλλά και μεταξύ των νέων. Το σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: AnaPisonero – Τηλ.: +32 2 295 43 20· DanielPuglisi - Τηλ.: +32 2 296 91 40)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα