Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Δεκεμβρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2021: Τα κράτη μέλη προχωρούν στην καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς για μια πιο ανθεκτική Ευρώπη

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2021, από τον οποίο προκύπτει ότι, παρά τις βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς, απαιτείται καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς στην πράξη.

logo

Οι βελτιώσεις αυτές θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της ΕΕ να επωφεληθούν πλήρως από τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που τους παρέχει η ενιαία αγορά, ώστε να διευκολυνθεί η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.

Χάρη στην ενιαία αγορά, η ΕΕ περιορίζει τις επιπτώσεις των ελλείψεων, προωθώντας την καινοτομία και διαφοροποιώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια ενιαία αγορά, η οποία λειτουργεί εύρυθμα και στην οποία η καινοτομία μπορεί να ακμάσει, είναι ο καλύτερος σύμμαχος για μια ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία. Σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, το πεδίο εφαρμογής του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2021 επεκτάθηκε σε τρεις νέους τομείς πολιτικής και δείκτες. Οι εν λόγω τομείς και δείκτες αφορούν την κυκλική οικονομία / τον οικολογικό προσανατολισμό της βιομηχανίας, την εποπτεία της αγοράς και το επιχειρηματικό περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα κύρια πορίσματα παρουσιάζονται με τη μορφή διαγράμματος «φωτεινού σηματοδότη», όπου απονέμονται κόκκινες (κάτω του μέσου όρου), κίτρινες (μέσος όρος) και πράσινες (άνω του μέσου όρου) κάρτες ανά εργαλείο ή περιοχή, ενώ τα βέλη στον πίνακα που ακολουθεί αντιπροσωπεύουν τις βελτιώσεις που σημειώνονται από χρόνο σε χρόνο. Σε σύγκριση με το 2019, ο φετινός πίνακας αποτελεσμάτων καταγράφει σταθερή κατάσταση στα περισσότερα κράτη μέλη, ενώ παρατηρεί πολύ μικρή βελτίωση στις συνολικές επιδόσεις των παρακολουθούμενων τομέων. Πιο λεπτομερή στοιχεία ανά χώρα και τομείς παρέχονται στο σχετικό διαδικτυακό εργαλείο.

Δελτίο Τύπου σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2021 είναι διαθέσιμο εδώ

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα