Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Ιανουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Παρουσίαση της επιτυχημένης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τίτλο «Save Cruelty Free Cosmetics» στην Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η πρωτοβουλία «Save Cruelty Free Cosmetics — Commit to a Europe without Animal Testing» (Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα — Δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς δοκιμές σε ζώα) έγινε χθες η ένατη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ). Συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες της ΕΕ, επιβεβαίωσαν οι διοργανωτές.
Η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να διευρύνει τις υφιστάμενες απαγορεύσεις της ΕΕ όσον αφορά τις δοκιμές σε ζώα για καλλυντικά και την εμπορία συστατικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, καθώς και να εγκρίνει νομοθετική πρόταση που θα καθορίζει χάρτη πορείας για τη σταδιακή κατάργηση όλων των δοκιμών σε ζώα πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα συναντηθεί με τους διοργανωτές για να συζητήσει λεπτομερώς την πρωτοβουλία κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Στη συνέχεια, θα διοργανωθεί δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή έχει προθεσμία έως τις 25 Ιουλίου 2023 για να υποβάλει την επίσημη απάντησή της, στην οποία θα εκθέτει τα μέτρα που προτίθεται να λάβει: να προτείνει νομοθεσία, να λάβει άλλα μη νομοθετικά μέτρα ή να μην αναλάβει καμία δράση. Η πρωτοβουλία αυτή είναι η ένατη επιτυχημένη ΕΠΠ που υπερβαίνει το όριο του ενός εκατομμυρίου υπογραφών από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκών πολιτικών.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άλλες ΕΠΠ που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 2 296 22 53·  Cristina Torres Castillo — Τηλ.: +32 2 299 06 79)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα