Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Ιουνίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Πανευρωπαϊκή άσκηση για την ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ενέργειας

cybersecurity

Αθήνα, 20/06/2024


Σήμερα, η Επιτροπή συμμετείχε στην άσκηση «Cyber Europe», η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της ετοιμότητας έναντι κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα. Στο πλαίσιο της άσκησης τίθενται σε δοκιμασία οι ικανότητες συντονισμού, συνεργασίας και διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί η ανθεκτικότητα του τομέα.

Στην πανευρωπαϊκή άσκηση συμμετέχουν 30 εθνικοί οργανισμοί κυβερνοασφάλειας, καθώς επίσης και άλλοι οργανισμοί, φορείς και δίκτυα της ΕΕ. Επίσης συμμετέχουν πάνω από 1.000 εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, από την αντιμετώπιση περιστατικών έως τη λήψη αποφάσεων.  

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί κοινή προτεραιότητα. Μόνο το 2023, πάνω από 200 κυβερνοπεριστατικά είχαν στοχοποιήσει τον ενεργειακό τομέα, εκ των οποίων πάνω από τα μισά ήταν ειδικά στοχευμένα κατά της Ευρώπης. Οι απειλές για την κυβερνοασφάλεια σε κρίσιμους τομείς μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών, αλλά και στις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Εάν θέλουμε πράγματι να προστατεύσουμε τους πολίτες της ΕΕ, τέτοιου είδους ασκήσεις είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της ανθεκτικότητάς μας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με τη συμμετοχή όλων των βασικών εταίρων.»

Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον πρόσθεσε τα εξής: «Καθώς οι κυβερνοαπειλές γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες, είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις ασκήσεις κυβερνοασφάλειας. Αυτά τα προληπτικά μέτρα όχι μόνο ενισχύουν τη βούλησή μας να αμυνθούμε έναντι πιθανών κυβερνοεπιθέσεων, αλλά υπογραμμίζουν και τη δέσμευσή μας να διαφυλάξουμε τα συστήματά μας. Επιπλέον, με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των έξυπνων δικτύων, οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες, καθώς τα διασυνδεδεμένα συστήματα καθίστανται πιο ευαίσθητα στις κυβερνοαπειλές.»

Μετά απ’ αυτήν την άσκηση, θα εκδοθεί μια αναλυτική έκθεση που θα παρέχει καθοδήγηση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού τομέα της ΕΕ. Από κοινού με τα κράτη μέλη και τα αρμόδια θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, η Επιτροπή εργάζεται για την καλύτερη προετοιμασία έναντι πιθανών κυβερνοπεριστατικών μεγάλης κλίμακας και για την αντιμετώπισή τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια είναι διαθέσιμεςεδώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση «Cyber Europe» είναι διαθέσιμεςεδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Thomas Regnier — Τηλ.: + 32 2 299 10 99· Roberta Verbanac — Τηλ.: + 32 2 298 24 98) 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Ιουνίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα