Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο4 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση και δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με τη νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία, που θα διαρκέσουν 12 εβδομάδες. Η συγκέντρωση στοιχείων και απόψεων από τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ουσιαστικής σημασίας για την προετοιμασία μιας καλά τεκμηριωμένης στρατηγικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας, η οποία θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που έχουν προκύψει μετά την ανακοίνωση του 2010 για τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία του κορονοϊού κατέδειξε τα κενά της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής της υγειονομικής ασφάλειας. Εκτός από την ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντίδρασης απέναντι σε πανδημίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την υγεία θα ενισχύσει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και θα παράσχει καλύτερη υγειονομική περίθαλψη για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ της υγείας των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντός μας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, καλώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μας βοηθήσουν να χαράξουμε μια στρατηγική που να ανταποκρίνεται στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από κοινού.»

Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν προσέθεσε«Στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway, θέλουμε να ηγηθούμε της παγκόσμιας δράσης που βασίζεται στις οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας. Η νέα παγκόσμια στρατηγική μας για την υγεία θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και στο να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι μέσω ενισχυμένων εταιρικών σχέσεων. Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι ερευνητές, ο ιδιωτικός τομέας, η κοινωνία των πολιτών και η νεολαία έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου μας. Βασιζόμαστε στη δική σας συνεισφορά.»

Η δημόσια διαβούλευση και η πρόσκληση υποβολής στοιχείων θα συμπληρωθούν με στοχευμένες διαβουλεύσεις με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως εκπροσώπους των εθνικών δημόσιων αρχών στην ΕΕ και στις χώρες εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, τη βιομηχανία, επαγγελματικές ενώσεις στον τομέα της υγείας, ενώσεις ασθενών και διακυβερνητικές οργανώσεις, καθώς επίσης θα συμπληρωθούν και με στοιχεία από άλλες αξιόπιστες πηγές. Η διαδικασία διαβούλευσης ξεκίνησε στο Φόρουμ για την Παγκόσμια Πολιτική Υγείας, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή και την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: + 32 229 58602 · Célia Dejond — Τηλ.: + 32 229 88199)

 

Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
4 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα