Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ορίζων Ευρώπη: Οι αποστολές της ΕΕ βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων τους για μια πιο πράσινη και υγιέστερη ήπειρο έως το 2030

Ορίζων Ευρώπη: Οι αποστολές της ΕΕ

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων δραστηριοποίησής τους, οι αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στήριξαν το έργο της Επιτροπής για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμβάλλοντας στο να καταστεί η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, καθώς και στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Από την έναρξη της δράσης τους, οι αποστολές της ΕΕ έχουν αποδείξει ότι είναι παράγοντες επιτάχυνσης των αλλαγών. Με τη στήριξη κυρίως της χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», έχουν συνδέσει και στηρίξει τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ με τοπική δράση και με τη συμμετοχή των πολιτών. Βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων τους έως το 2030 σε κρίσιμους τομείς, όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η βελτίωση της ζωής των καρκινοπαθών, ο καθαρισμός των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων, η κλιματική ουδετερότητα των πόλεων και η διασφάλιση της υγείας των εδαφών.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα της ανακοίνωσης σχετικά με τις αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που εκδόθηκε σήμερα. Η ανακοίνωση περιέχει διεξοδική αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, όπως απαιτείται από τους συννομοθέτες μετά τα πρώτα δύο χρόνια δραστηριοποίησης των εν λόγω αποστολών. Επισημαίνονται τα κύρια επιτεύγματα των πέντε σημερινών επιμέρους αποστολών, ενώ παράλληλα προσδιορίζονται οι προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει και προτείνεται μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Υπό το πρίσμα αυτής της ισορροπημένης αξιολόγησης, η σημερινή ανακοίνωση προτείνει επίσης να δαπανηθεί το 11% του προϋπολογισμού του πυλώνα 2 του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σε αποστολές της ΕΕ στο τελευταίο μέρος του προγράμματος (έναντι 10% που προβλέπεται επί του παρόντος). Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό άνω των 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027. Δρομολογούνται επίσης οι προετοιμασίες για μια νέα αποστολή της ΕΕ για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου καθώς και στις σχετικές Ερωταπαντήσεις.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: + 32 2 296 69 53· Μαριέττα Γραμμένου — Τηλ.: + 32 2 298 35 83)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα