Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Μαΐου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Οι κανόνες της ΕΕ για τις κλήσεις εντός της ΕΕ προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες από τις υπερβολικές τιμές

logo

Σύμφωνα με έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για τον αντίκτυπο των κανόνων για οικονομικά προσιτές ενδοενωσιακές επικοινωνίες, τα μέτρα που έχει λάβει η ΕΕ αποδεικνύονται αποτελεσματικά. Από το 2019, οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές λιανικής για κλήσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία ισχύουν από τον Μάιο του 2019, επιτρέπουν στους πολίτες της ΕΕ να είναι σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους στα άλλα κράτη μέλη, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Σύμφωνα με την έρευνα, οι καταναλωτές απολαμβάνουν μειωμένες κατά πάνω από 60% τιμές, κατά μέσο όρο. Επιπλέον, το 27% των καταναλωτών της ΕΕ επικοινωνούν με άτομα από άλλες χώρες της ΕΕ αρκετές φορές τον μήνα μέσω τηλεφώνου, SMS ή διαδικτύου.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τον αντίκτυπο των μέτρων στις ενδοενωσιακές κλήσεις βασιζόμενη στη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων και σε ανταλλαγές απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στη γνώμη του BEREC σχετικά με τη ρύθμιση των ενδοενωσιακών επικοινωνιών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συλλέγει πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση και την εξέλιξη των μέτρων.

Αφού αναλυθούν τα αποτελέσματα της διερευνητικής διαβούλευσης για «Το μέλλον του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των υποδομών του », η οποία θα διαρκέσει έως τις 19 Μαΐου 2023, θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση. Τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν βάσει της συνολικής αξιολόγησης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην έκθεση του Ευρωβαρόμετρου. Η αξιολόγηση της Επιτροπής είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Μαΐου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα