Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie χορηγούν 77,5 εκατ. ευρώ σε 73 διεθνή έργα ερευνητικής συνεργασίας

exchange

Σήμερα, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της προκήρυξης του 2022 για ανταλλαγές προσωπικού στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Τα 73 επιλεγέντα έργα προωθούν τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών και μη ακαδημαϊκών οργανισμών εντός και εκτός ΕΕ, αποσκοπώντας στην προώθηση της καινοτομίας και στη μεταφορά γνώσεων. Στο πλαίσιο των εν λόγω έργων θα εκπαιδευτούν ερευνητές και ερευνήτριες και φορείς καινοτομίας για τη δοκιμή νέων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. Χάρη σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 77,5 εκατ. ευρώ οι ερευνήτριες και οι ερευνητές, καθώς και το διοικητικό, τεχνικό και διευθυντικό προσωπικό που συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες, θα μπορέσει να μεταβεί στο εξωτερικό και να διευρύνει τα δίκτυά του, να ανταλλάξει γνώσεις και να διεξαγάγει έρευνα αιχμής.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε σχετικά: «Οι ανταλλαγές προσωπικού στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie προσφέρουν στους ερευνητές, τις ερευνήτριες και τους φορείς καινοτομίας από όλο τον κόσμο μοναδικές ευκαιρίες να συνεργαστούν και να δώσουν ώθηση στην καινοτομία και τη μεταφορά γνώσεων. Τους επιτρέπουν να διεξάγουν έρευνα αιχμής και να ανταλλάσσουν ιδέες προς όφελος των κοινωνιών μας. Εύχομαι στις 73 κοινοπραξίες που επιλέξαμε καλή επιτυχία».

Τα επιλεγέντα προγράμματα καλύπτουν διάφορα γνωστικά πεδία, για έρευνα σε τομείς όπως η εφαρμογή της νανοϊατρικής για τη θεραπεία πνευμονικών παθήσεων, η μετάβαση στα δίκτυα 6G και η ανάπτυξή τους και η ενσωμάτωση των γνώσεων των αυτόχθονων λαών στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, στην έρευνα και στη χάραξη πολιτικής. Μέσω των ανταλλαγών προσωπικού, οι οργανισμοί μπορούν να συνάψουν διεθνείς συμπράξεις με άλλους κορυφαίους οργανισμούς απ’ όλο τον κόσμο. Στα φετινά έργα συμμετέχουν 656 οργανισμοί από 76 χώρες —μεταξύ αυτών και 160 εταιρείες και 104 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δια βίου μάθηση συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023, το οποίο φιλοδοξεί να βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 2 296 69 53· Flore Boutier – Τηλ.: +32 2 296 60 43)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα