Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Οδός μετάβασης για τον τουρισμό: η Επιτροπή χαιρετίζει τις δεσμεύσεις επιχειρήσεων και αρχών για έναν πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό τομέα τουρισμού

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει 186 δεσμεύσεις στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς δράσεις για τη στήριξη ενός πιο πράσινου, πιο ψηφιακού και πιο ανθεκτικού τομέα τουρισμού στην Ευρώπη. Οι δεσμεύσεις είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων στόχων που αναπτύχθηκαν από κοινού από την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη του τουριστικού τομέα, όπως, μεταξύ άλλων, δημόσιες αρχές, οργανισμοί διαχείρισης προορισμού, μεγάλες και μικρές εταιρείες, επιχειρηματικές ενώσεις, και ΜΚΟ, στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας να υποστηριχθεί η ταχεία ανάκαμψη του ευρωπαϊκού τουρισμού και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά του μέσω της βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης.  Για παράδειγμα, μεταξύ των δεσμεύσεων που δημοσιεύονται σήμερα, μία περιφέρεια σκοπεύει να συνδέσει, έως το 2030, όλους του παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο κρατήσεων, παρέχοντας έτσι ένα ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων χωρίς χρέωση.

Μια άλλη δέσμευση είναι εκείνη εταιρείας κρουαζιερόπλοιων που έχει στόχο να καταστήσει, έως το 2025, όλα τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται επί του πλοίου πλήρως κυκλικά, συνεχίζοντας παράλληλα τις φιλόδοξες δράσεις της στον τομέα του διαχωρισμού αποβλήτων και της ανακύκλωσης του νερού. Επίσης, αρκετές περιφερειακές αρχές και οργανισμοί διαχείρισης προορισμού δεσμεύτηκαν να θεσπίσουν ή έχουν ήδη θεσπίσει στρατηγικές για τον τουρισμό με συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση του μεριδίου των βιώσιμων υπηρεσιών, την ψηφιακή προσφορά πληροφοριών και διαφανείς μηχανισμούς συνεργατικής διακυβέρνησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι δεσμεύσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα ανταποκρίνονται στην έκκληση της Επιτροπής προς τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα του τουρισμού να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της οδού μετάβασης για τον τουρισμό ―ένα σχέδιο δράσης για τη μετάβαση του τομέα, το οποίο δημιουργήθηκε από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου. Συνολικά 112 οργανισμοί από 20 κράτη μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση αυτή. Πολύ περισσότερες δεσμεύσεις βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας και αναμένεται να δημοσιευθούν το φθινόπωρο του 2022. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο δεσμεύσεων και υποσχέσεων

 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova – τηλ.: +32 229 66953· Federica Miccoli – τηλ.: +32 229 58300)

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα