Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο4 Δεκεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ο Επίτροπος Σινκέβιτσους χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ)

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) για την περίοδο 2021-2027.

Σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης αριθ. 14, η συμφωνία παρέχει μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων στήριξης για την επίτευξη βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την ανάπτυξη των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων, την προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, για την υλοποίηση της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης για ασφαλείς θάλασσες και ωκεανούς υπό βιώσιμη διαχείριση και για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών.

 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους χαιρέτισε την επίτευξη συμφωνίας: «Με το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, θα μπορούμε να επενδύουμε στη βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας επί των αλιευτικών σκαφών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του στόλου της ΕΕ.  Βεβαιωθήκαμε ότι καμία επιδότηση σε επίπεδο ΕΕ δεν ενέχει κίνδυνο επιβλαβών επιπτώσεων που θα οδηγούσαν σε υπεραλίευση και πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα, θέμα για το οποίο η Επιτροπή ήταν σε επαγρύπνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η συμφωνία αυτή στέλνει επίσης ένα ισχυρό μήνυμα όσον αφορά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΠΟΕ σχετικά τις επιδοτήσεις της αλιείας».

 

Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη στήριξη των επενδύσεων στον αλιευτικό στόλο ως τρόπο ενίσχυσης της βιωσιμότητας και της ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι συννομοθέτες συμφώνησαν με τις διασφαλίσεις που πρότεινε η Επιτροπή για την πρόληψη των κινδύνων της επιβλαβούς υπεραλίευσης και της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας.

 

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν επίσης ένα καθεστώς διαχείρισης κρίσεων, βάσει του οποίου θα είναι δυνατή η παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε περίπτωση σημαντικής διαταραχής της αγοράς. Κατόπιν της συμφωνίας αυτής και της συμφωνίας επί του κανονισμού περί κοινών διατάξεων που επετεύχθη πριν λίγες ημέρες, το πλαίσιο για το νέο ΕΤΘΑΥ έχει ολοκληρωθεί.

 

Μόλις εγκριθεί επίσημα από όλα τα θεσμικά όργανα και υπάρξει τελική έγκριση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να οριστικοποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια έτσι ώστε τα κονδύλια να φτάσουν στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
4 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα