Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Φεβρουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

O Eπίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς στη Βουλή των Ελλήνων για την « Πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ε.Ε.»

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
O Επίτροπος, αρμόδιος για τη Δικαιοσύνη, Ντιντιέ Ρεντέρς συμμετείχε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα ημερήσιας διάταξης « Η πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ε.Ε.», παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κώστα Τσιάρα.

 

Ο Επίτροπος κ. Ρεντέρς, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την ετήσια έκθεση για το Κράτος Δικαίου, αναφορικά με τα ευρήματα για την Ελλάδα.

Ο Επίτροπος επεσήμανε πως στην έκθεσή της, η Επιτροπή αξιολόγησε τέσσερις βασικούς πυλώνες που είναι ζωτικής σημασίας για το Κράτος Δικαίου για όλα τα κράτη μέλη: α) Η Ανεξαρτησία, η ποιότητα και η αποδοτικότητα του δικαστικού  συστήματος, β)το πλαίσιο κατά της διαφθοράς, γ)η πολυφωνία στα ΜΜΕ και δ)τα Θεσμικά αντίβαρα 

Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα για την Ελλάδα ο Επίτροπος είπε τα εξής:

Σε σχέση με την ποιότητα του δικαστικού συστήματος: «Η Έκθεση εντοπίζει πληθώρα προκλήσεων που σχετίζονται με την αποδοτικότητα και την ποιότητα της Δικαιοσύνης.  Είναι σημαντικό πως η Ελλάδα υιοθέτησε σημαντικό αριθμό μεταρρυθμίσεων τα τελευταία 10 χρόνια. Οι προσπάθειες αυτές έχουν ήδη δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ισχύει επίσης ότι το Δικαστικό Σύστημα συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις σε επίπεδο ποιότητας και αποδοτικότητας. Τα στατιστικά δεδομένα στο δικαστικό χώρο δείχνουν πως στα αστικά δικαστήρια υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις ως προς την αποδοτικότητα. Ο χρόνος που χρειάζεται για την επίλυση αστικών και άλλων διαφορών είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρος. Οι χρονοβόρες διαδικασίες οδηγούν σε  συσσώρευση δικαστικών υποθέσεων. Η βελτίωση της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης παραμένει σημαντική πρόκληση για το ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης. 

Σημαντική πρόκληση είναι επίσης και η αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη. Εκτιμώ την εστίαση στην ψηφιοποίηση, στο Προσχέδιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υποβλήθηκε στην Επιτροπή. Και δεν μπορώ παρά να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε τις εξαιρετικές αυτές προσπάθειες να υποστηρίξετε αυτό τον μηχανισμό. Είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα προωθήσει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συστήματος δικαιοσύνης με την ψηφιοποίηση. Πρέπει να επενδύουμε όλο και περισσότερο στα ψηφιακά μέσα και στον τομέα της δικαιοσύνης και το είδαμε αυτό και πριν την πανδημία αλλά κυρίως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.» 

 

Σε σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς: «Η χώρα σας έχει προβεί σε σημαντικότατες μεταρρυθμίσεις και συνεχίζει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς. Όμως υπάρχουν ακόμη σημεία που αξίζουν προσοχής: Οι ομάδες άσκησης πίεσης παραμένουν ανεπαρκώς ρυθμισμένες και το πλαίσιο προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος παραμένει επίσης ατελές.»

 

Σε σχέση με την πολυφωνία στα ΜΜΕ: «Υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις και βελτιώσεις. Όμως υπάρχουν ακόμη θέματα, που αφορούν στους κανόνες περί διασφάλισης της διαφάνειας της ιδιοκτησίας των μέσων αυτών. Είναι σημαντικό να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της ιδιοκτησίας τους και των ανθρώπων που τελικά λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις.» 

 

Σε σχέση με τα Θεσμικά αντίβαρα: «Η ελληνική νομοθετική πραγματικότητα χαρακτηριζόταν από έλλειψη συνοχής και υψηλότατο βαθμό κατακερματισμού. Για να αντιμετωπίσετε αυτές τις προκλήσεις, το 2019 υπήρξε μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις για καλύτερη νομοθεσία και κωδικοποίηση των πρακτικών. Όλα αυτά οδήγησαν σε τυποποιημένες μεθόδους. Αυτές οι μέθοδοι υπάρχουν σε όλη τη διοίκηση πλέον και είναι διαθέσιμες online. Αυτή η εξέλιξη είναι μια εξέλιξη που χαιρετίζουμε.  Η Έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση των νομοπαρασκευαστικών διαδικασιών έχει στόχο την ενδυνάμωση της ποιότητάς της νομοθεσίας. Όμως υπάρχουν προκλήσεις για αυτό σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας. Η Επιτροπή είναι διαθέσιμη να σας παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη και στο πλαίσιο της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών - μελών.»   

 

Τέλος ο Επίτροπος τόνισε πως «Είναι σημαντικό να εξακολουθήσουμε να προωθούμε αυτή την τάση αλλαγής για τη βελτίωση του σεβασμού του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με αυτή την Έκθεση είναι ένας βαθύτερος διάλογος γύρω από το Κράτος Δικαίου στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο μέσω συζητήσεων και ανταλλαγής καλών πρακτικών.»

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Φεβρουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα