Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

NextGenerationEU: Οι χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΕ προχωρούν ικανοποιητικά

nextgeneu

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη εξαμηνιαία έκθεσή της σχετικά με τις πράξεις διαχείρισης του χρέους για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων δανειοληψίας και δανειοδότησης της ΕΕ. Η έκθεση καλύπτει την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2022 και περιλαμβάνει λεπτομερή βασικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον δανεισμό στο πλαίσιο του NextGenerationEU, όπως τα συνολικά κεφάλαια που συγκέντρωσε η Επιτροπή για το πρόγραμμα (171 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 50 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022) και τα συνολικά κονδύλια που έχει εκταμιεύσει στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (138,7 δισ. ευρώ), αλλά και άλλων προγραμμάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ (23,9 δισ. ευρώ). Η έκθεση εξηγεί επίσης πώς η διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησης, η οποία αναπτύχθηκε για το NextGenerationEU, θα επεκταθεί στο εξής στο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής+ (ΜΧΣ+) για την Ουκρανία.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε τα εξής: «Η ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση του δανεισμού της ΕΕ αποτελεί βασικό βήμα για να μπορέσει η Επιτροπή να αντλήσει περισσότερα κεφάλαια με ελκυστικούς όρους, από τους οποίους θα επωφεληθούν οι δικαιούχοι των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει την πρόοδο αυτή λαμβάνοντας περαιτέρω μέτρα για να εδραιώσει την παρουσία της ως αξιόπιστου και προβλέψιμου εκδότη ομολόγων υψηλής ρευστότητας, ενισχύοντας έτσι και τη θέση της ως κρατικού/υπερεθνικού εκδότη.»

Η τρίτη εξαμηνιαία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις πράξεις διαχείρισης του χρέους είναι διαθέσιμη εδώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα δανειοληψίας και δανειοδότησης της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον σχετικό ιστότοπο.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα