Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μεταφέρει τον διακανονισμό της έκδοσης ομολόγων σε υποδομή του Ευρωσυστήματος

nextgeneu

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα ξεκίνησε τη διαδικασία οργάνωσης του διακανονισμού ομολόγων NextGenerationEU και άλλων ομολόγων της ΕΕ μέσω της υποδομής πληρωμών και διακανονισμού του Ευρωσυστήματος (της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης). Με τον τρόπο αυτό, η έκδοση ομολόγων της ΕΕ θα ευθυγραμμιστεί με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούν οι κρατικοί εκδότες της ΕΕ και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), των οποίων οι συναλλαγές ομολόγων διακανονίζονται σε χρήμα κεντρικών τραπεζών.

Κατόπιν διαδικασίας επιλογής, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα λειτουργεί ως φορέας πληρωμής, και με την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, η οποία θα ενεργεί ως διακανονιστής για όλους τους χρεωστικούς τίτλους της ΕΕ, όταν τεθεί σε λειτουργία η υπηρεσία έκδοσης τίτλων της ΕΕ. Η υπηρεσία έκδοσης τίτλων της ΕΕ θα δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλα τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και τους επενδυτές που διαπραγματεύονται ομόλογα που εκδίδονται από την ΕΕ. Με την υπηρεσία έκδοσης τίτλων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέτει μια διαδικασία διακανονισμού που θα αντικατοπτρίζει τον νέο ρόλο της ως ενός από τους μεγαλύτερους εκδότες χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.

Εγκαινιάζοντας την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν συναντήθηκε σήμερα με το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ κ. Fabio Panetta και τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου κ. Pierre Wunsch. Συμφώνησαν την υλοποίηση του έργου αυτού, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία στο δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Επίτροπος κ. Χαν δήλωσε: «Η υπηρεσία έκδοσης τίτλων της ΕΕ παρουσιάζει διάφορα πλεονεκτήματα για την Επιτροπή ως εκδότη αλλά και για όλους τους επενδυτές σε κινητές αξίες της ΕΕ. Όταν υλοποιηθεί, το έργο αυτό θα εξασφαλίσει στον διακανονισμό των ομολόγων μας οφέλη από τη συμμετοχή του Ευρωσυστήματος. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευκολότερα ως ενέχυρο σε συναλλαγές με το Ευρωσύστημα και θα είναι προσιτά επί ίσοις όροις σε όλους τους επενδυτές».

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μακροχρόνια παρουσία στις κεφαλαιαγορές,  το 2020 και το 2021 ξεκίνησε δύο μεγάλης κλίμακας προγράμματα δανεισμού (SURE και NextGenerationEU αντίστοιχα), για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και των συνεπειών της. Σε αυτή τη βάση, από τον Οκτώβριο του 2020, η Επιτροπή έχει εκδώσει μακροπρόθεσμα δάνεια ύψους 212,8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων. Πάνω από το ήμισυ του ποσού αυτού χορηγήθηκε στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης στρατηγικής χρηματοδότησης της Επιτροπής, η οποία επιτρέπει ευέλικτο δανεισμό υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες της αγοράς. Με τα προγράμματα αυτά, ύψους έως 100 δισ. ευρώ και έως 800 δισ. ευρώ αντίστοιχα, η Επιτροπή αναμένεται να καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες σε ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου και στις ερωταπαντήσεις.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα