Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

NextGenerationEU: Η Επιτροπή εκταμιεύει την πρώτη πληρωμή ύψους 85 εκατ. ευρώ προς την Κύπρο στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

generation

Η σημερινή πληρωμή είναι αποτέλεσμα της επίτευξης από την Κύπρο 14 οροσήμων που σχετίζονται με την πρώτη δόση. Τα ορόσημα αυτά αφορούν βασικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στη δημόσια διοίκηση, καθώς και στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της κυκλικής οικονομίας, της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς, των ψηφιακών δεξιοτήτων και του λογιστικού και δημοσιονομικού ελέγχου.

Στις 28 Ιουλίου 2022, η Κύπρος υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα για καταβολή μιας πρώτης δόσης ύψους 85 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω αίτημα βασιζόταν στην επίτευξη των 14 οροσήμων που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου. Στις 25 Οκτωβρίου 2022, η Επιτροπή ενέκρινε μια θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του εν λόγω αιτήματος. Η ευνοϊκή γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής προετοίμασε το έδαφος για την έκδοση από την Επιτροπή τελικής απόφασης σχετικά με την εκταμίευση των κονδυλίων.

Συνολικά, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου θα χρηματοδοτηθεί με 1,1 δισ. ευρώ (916 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 200 εκατ. ευρώ σε δάνεια). Οι πληρωμές στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) βασίζονται στις επιδόσεις και εξαρτώνται από την υλοποίηση από την Κύπρο των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο οικείο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα