Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Μαρτίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

NextGenerationEU: Η Επιτροπή εγκαινιάζει εργαλείο που θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εσόδων από πράσινα ομόλογα

Earth Hour 2022: the facades of the Berlaymont building gone dark!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα τον πίνακα δεικτών για τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU, ένα εργαλείο για την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU. Ο πίνακας δεικτών δείχνει πώς επενδύουν τα κράτη μέλη της ΕΕ τα χρήματα που αντλούνται από τις εκδόσεις πράσινων ομολόγων. Παρέχοντας επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε σχετικό μέτρο, το εργαλείο δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα εύκολης απεικόνισης και ανάλυσης των δεδομένων αυτών.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. ΓιοχάνεςΧαν δήλωσε σχετικά: «Μέχρι στιγμής έχουμε συγκεντρώσει 14,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο των πράσινων ομολόγων του NextGenerationEU. Τα κονδύλια αυτά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση ευρέος φάσματος πράσινων επενδύσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς επίσης στηρίζουν τις προσπάθειές μας για πιο ανθεκτικές και βιώσιμες οικονομίες. Με το εργαλείο που εγκαινιάζουμε σήμερα, μπορούμε να δείξουμε με διαφάνεια στους επενδυτές των πράσινων ομολόγων της ΕΕ και στο ευρύτερο κοινό πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα.»

Ο πίνακας δεικτών είναι ένα εργαλείο διαφάνειας που καταγράφει τη διαδικασία διεξοδικής επανεξέτασης και δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει η Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα έσοδα από τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU διατίθενται αποκλειστικά σε εθνικά μέτρα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση. Ο πίνακας δεικτών αποτελεί ένα ακόμη βήμα στις προσπάθειες της Επιτροπής για τη διατήρηση ενεργών σχέσεων με τους συμμετέχοντες στην αγορά στο πλαίσιο της δανειοληπτικής και δανειοδοτικής της στρατηγικής. 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα