Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Φεβρουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Νέοι κανόνες για την ασφαλή κυκλοφορία των κινητών μηχανημάτων στους δημόσιους δρόμους όλης της ΕΕ

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ επί της έγκρισης οδικής κυκλοφορίας των μη οδικών κινητών μηχανημάτων και της εποπτείας της σχετικής αγοράς. Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν τη χρήση κινητών μηχανημάτων, όπως γερανών, θεριζοαλωνιστικών μηχανών, περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων και συσκευών καθαρισμού χιονιού, στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Η σημερινή πολιτική συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2023 και θα ενισχύσει την ενιαία αγορά αντικαθιστώντας 27 εθνικές νομοθεσίες με μία ενιαία, εναρμονισμένη νομοθεσία. Έτσι θα εξαλειφθούν οι υφιστάμενοι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των κινητών μηχανημάτων στο δημόσιο οδικό δίκτυο, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας. Επιπλέον, ο νέος κανονισμός θα μειώσει τον κανονιστικό και τον διοικητικό φόρτο, με την εξοικονόμηση κόστους να εκτιμάται σε έως και 846 εκατ. ευρώ εντός 10 ετών.

Ορισμένες από τις βασικές πτυχές που περιλαμβάνονται στο κείμενο του κανονισμού που συμφωνήθηκε χθες είναι οι εξής:

  • Εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο για την έγκριση οδικής κυκλοφορίας κινητών μηχανημάτων, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 40 km/h, το οποίο θα διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία τους και θα διευκολύνει τη διασυνοριακή χρήση των εν λόγω μηχανημάτων εντός της ΕΕ.
  • Εξουσιοδότηση της Επιτροπής να εγκρίνει λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές, 12 μήνες πριν από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού.
  • Κανόνες και διαδικασίες για την εποπτεία της αγοράς των εν λόγω κινητών μηχανημάτων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα την πολιτική συμφωνία. Μόλις και οι δύο συννομοθέτες δώσουν το πράσινο φως στον νέο κανονισμό, θα τεθεί σε εφαρμογή 36 μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα