Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Νοεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας

cybersecurity

Η Επιτροπή έχει απευθύνει πρόσκληση σε επιχειρήσεις, δημόσιες διοικήσεις και άλλους οργανισμούς να υποβάλουν προτάσεις για καινοτόμες λύσεις κυβερνοασφάλειας και να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη». Θα διατεθούν 176,5 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις για τη βελτίωση των εργαλείων και των υποδομών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Οι προσκλήσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των υποδομών δικτύων 5G μέσω της υποστήριξης ασφαλών υπηρεσιών και μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων δοκιμής και πιστοποίησης τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών. Οι σχετικές επιχορηγήσεις θα στηρίξουν επίσης την ενσωμάτωση των νέων κανόνων για την κυβερνοασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS2) στην εθνική νομοθεσία, καθώς και την ικανότητα των κέντρων επιχειρήσεων ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με κυβερνοπεριστατικά. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και η ικανότητά της να προστατεύει, να εντοπίζει, να αμύνεται και να αποτρέπει τις κυβερνοεπιθέσεις.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε οντότητες από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και θα διαρκέσουν έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 2 295 86 15· Charles Manoury — Τηλ.: + 32 2 291 33 91)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Νοεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα