Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Νέα σύμπραξη του Συμφώνου για τις δεξιότητες με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, με την υποστήριξη της Επιτροπής, ενώσεις της ΕΕ, εταιρείες, οργανισμοί, συνδικαλιστικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, πάροχοι κατάρτισης και εθνικές ομοσπονδίες δημιούργησαν μια νέα σύμπραξη δεξιοτήτων στο ψηφιακό οικοσύστημα. Αυτή η νέα σύμπραξη θα καταστήσει δυνατή την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των εργαζομένων και θα προσελκύσει περισσότερα άτομα στην ψηφιακή βιομηχανία. Η σύμπραξη θα βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα εστιάσει πρωτίστως στη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού των εταίρων του ψηφιακού τομέα. Ακολούθως, οι εταίροι θα αναπτύξουν κοινούς στόχους, για παράδειγμα όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που θα επανειδικευτούν, και θα παρακολουθούν τις μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Είναι επίσης καίριας σημασίας για την επιτυχία των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους. Στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις δεξιότητες, η σύμπραξη δεξιοτήτων του ψηφιακού οικοσυστήματος θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προσαρμογή της οικονομίας της ΕΕ στις προκλήσεις του μέλλοντος. Θα εμπνεύσει επίσης και άλλους —είτε στο ψηφιακό είτε σε οποιοδήποτε άλλο βιομηχανικό οικοσύστημα— να μετατρέψουν τις ψηφιακές ευκαιρίες σε επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων.»

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ πρόσθεσε τα εξής«Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για όλες τις επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η σύμπραξη αυτή θα ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των Ευρωπαίων εργαζομένων, επιτρέποντάς τους να κινηθούν στη σημερινή, συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι έχει δημιουργηθεί μια ακόμη σύμπραξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις δεξιότητες, η οποία θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.»

Μετά την ανάληψη δεσμεύσεων σε άλλα βιομηχανικά οικοσυστήματα, αυτή η νέα σύμπραξη αποτελεί μέρος του Συμφώνου για τις δεξιότητες, μιας από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων. Η νέα σύμπραξη θα συνεργαστεί στενά με άλλες υφιστάμενες συμπράξεις σε άλλους τομείς, όπου οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν σημαίνουσα θέση. Θα επιδιώξει συνέργειες και συνεργασία με άλλες υφιστάμενες πρωτοβουλίες (όπως ο συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας ή το δίκτυο ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας), ώστε να χρησιμοποιήσει τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και οδηγίες ως πηγή έμπνευσης για τη σύμπραξη. Το Σύμφωνο για τις δεξιότητες συμβάλλει σε έναν από τους τρεις κοινωνικούς στόχους της ΕΕ που ορίζονται στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ήτοι τουλάχιστον το 60% του συνόλου των ενηλίκων να συμμετέχει σε κατάρτιση κάθε χρόνο έως το 2030. 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα