Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Νέα προκήρυξη ύψους 96,6 εκατ. ευρώ για διδακτορικά προγράμματα κατάρτισης και μεταδιδακτορικές υποτροφίες στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie

Curie

Η Επιτροπή προκήρυξε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για τη συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND). Η εν λόγω προκήρυξη έχει προϋπολογισμό 96,6 εκατ. ευρώ και θα συγχρηματοδοτήσει διδακτορικά προγράμματα κατάρτισης και μεταδιδακτορικές υποτροφίες εξαιρετικής ποιότητας. Μέσω του σκέλους COFUND των δράσεων MSCA, κάθε είδους οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, εταιρειών, περιφερειακών ή εθνικών αρχών, μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και τη στήριξη των δικών τους προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία μπορούν να έχουν περιφερειακή, εθνική ή διεθνή συνιστώσα, ώστε να προσελκύσουν διεθνή ταλέντα και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. 

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα δήλωσε σχετικά: «Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που διεξάγουν, χρηματοδοτούν ή υποστηρίζουν την έρευνα έχουν μια εξαιρετική ευκαιρία να λάβουν συγχρηματοδότηση για νέα ή υφιστάμενα προγράμματά τους, με σκοπό την κατάρτιση, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την κινητικότητα των ερευνητών. Αυτό θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τη διά βίου μάθηση των ερευνητών. Σας παροτρύνω να υποβάλετε αίτηση και να προσελκύσετε ταλέντα απ’ όλο τον κόσμο στο ίδρυμα, την περιφέρεια ή τη χώρα σας.»

Τα επιλεγμένα έργα θα διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές των δράσεων MSCA και θα προωθήσουν την υψηλής ποιότητας κατάρτιση και εποπτεία και την επαγγελματική εξέλιξη άριστων ερευνητών και ερευνητριών που διεξάγουν την έρευνά τους σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων. Θα δώσουν επίσης τη δυνατότητα στους χρηματοδοτούμενους ερευνητές και ερευνήτριες να διευρύνουν τα δίκτυά τους, να μοιραστούν τις γνώσεις τους για να πραγματοποιήσουν έρευνα αιχμής και να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα τους. Η διά βίου μάθηση συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023, το οποίο φιλοδοξεί να βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση COFUND 2023 και τον τρόπο υποβολής αίτησης είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα