Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Μαρτίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Νέα γενιά ομάδων Ευρωπαίων πολιτών: Η Επιτροπή φιλοξενεί πάνελ για τη μαθησιακή κινητικότητα

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα η Επιτροπή δρομολογεί μια νέα ομάδα πολιτών, στο πλαίσιο της οποίας πολίτες από τα 27 κράτη μέλη θα συζητήσουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η μαθησιακή κινητικότητα μπορεί να καταστεί διαθέσιμη σε όλους στην ΕΕ. Η ομάδα πολιτών για τη μαθησιακή κινητικότητα θα συνεδριάσει τρεις φορές μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2023. Πρόκειται για μία από τις ομάδες πολιτών νέας γενιάς που δρομολογήθηκαν ως συνέχεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Επιτροπής σε ορισμένους βασικούς τομείς.

Η ομάδα πολιτών αποτελεί μέρος της στρατηγικής της διαβούλευσης ενόψει της πρότασης της Επιτροπής που θα υποβληθεί εντός του τρέχοντος έτους. Οι πολίτες θα συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο με τις απόψεις τους, καθώς και με συστάσεις σχετικά με τη μαθησιακή κινητικότητα, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να δημιουργηθούν δυνατότητες για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και ομάδες με περιορισμένη κινητικότητα ή την ανάγκη να διατηρηθεί η κινητικότητα όσο το δυνατόν πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες που θα μπορούσε να προσφέρει η ψηφιοποίηση στο πλαίσιο αυτό.

Η πρώτη διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 3-5 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και την έναρξη θα κηρύξει η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ. Η δεύτερη διάσκεψη της ομάδας θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 24-26 Μαρτίου. Η τελική διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Απριλίου στις Βρυξέλλες και ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, θα συμμετάσχει στην καταληκτική συνεδρίαση.

Η ομάδα απαρτίζεται από περίπου 150 πολίτες που επιλέχθηκαν τυχαία. Είναι αντιπροσωπευτική της ποικιλομορφίας της ΕΕ όσον αφορά τη γεωγραφία (την ιθαγένεια και την προέλευση από αστικό ή αγροτικό περιβάλλον), το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και το επίπεδο εκπαίδευσης. Επιπλέον, το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στην ομάδα είναι κάτω των 25 ετών. Η συμπερίληψη των νέων και των προτεραιοτήτων τους στη χάραξη πολιτικής αποτέλεσε σαφές αίτημα που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και βασικό στόχο του ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι σε όλες τις ομάδες πολιτών θα συμμετέχουν νέοι τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο.

Η μαθησιακή κινητικότητα αποτελεί ήδη πραγματικότητα χάρη στο Erasmus+ και στα προγενέστερα προγράμματα αυτού, τα οποία προσφέρουν εδώ και πολλά χρόνια ευκαιρίες κινητικότητας στη σχολική εκπαίδευση για μαθητές και εκπαιδευτικούς, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και έργα για μαθητευόμενους, νέους και νέες, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, ακόμη και για προπονητές. Παρά το γεγονός αυτό, και παρόλο που το ενδιαφέρον για τη μαθησιακή κινητικότητα είναι υψηλό, οι πολίτες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας. Είναι ζωτικής σημασίας να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω εμπόδια προκειμένου να καταστούν οι ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας προσβάσιμες για όλους.

Οι περίοδοι μάθησης στο εξωτερικό θα πρέπει να αποτελούν τον κανόνα για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το υπόβαθρο και τα οικονομικά μέσα. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή ανακοίνωσε στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2023 την επικαιροποίηση του πλαισίου μαθησιακής κινητικότητας. Εκτός από την εν λόγω ομάδα πολιτών, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει δημόσια διαβούλευση προκειμένου οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταλλάξουν απόψεις επί του θέματος. Η διαβούλευση είναι ανοικτή από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαΐου στη διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας».

Ιστορικό

Ομάδες πολιτών

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της τον Ιούλιο του 2019, απηύθυνε κάλεσμα για μια Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης ως μέρος μιας νέας ώθησης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία —και δεσμεύτηκε να δώσει συνέχεια στα αποτελέσματά της.

Με βάση την επιτυχία της Διάσκεψης, η Επιτροπή έχει ενσωματώσει συμμετοχικές και διαβουλευτικές πρακτικές στην εργαλειοθήκη της για τη χάραξη πολιτικής, και οι ομάδες πολιτών αποτελούν πλέον μέρος της χάραξης πολιτικής της Επιτροπής σε ορισμένους βασικούς τομείς. Εκτός από την ομάδα για τη μαθησιακή κινητικότητα, έχουν συσταθεί άλλες δύο ομάδες πολιτών: μια πρώτη ομάδα πολιτών για τη σπατάλη τροφίμων ολοκληρώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου του 2023, και μια ομάδα για τους εικονικούς κόσμους βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη.

Μαθησιακή κινητικότητα

Εδώ και 35 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί με επιτυχία προγράμματα και στρατηγικές για την ενίσχυση της κινητικότητας των πολιτών και την προώθηση των διασυνοριακών ανταλλαγών και της συνεργασίας στον τομέα της μάθησης. Προγράμματα όπως το Erasmus+ δημιουργήθηκαν επειδή η μαθησιακή κινητικότητα μαθητών, σπουδαστών και εκπαιδευτών είναι ένας τρόπος για την αύξηση της αλληλοκατανόησης και των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ παράλληλα τους βοηθά να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Η μαθησιακή κινητικότητα αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, του κοινού οράματος της ΕΕ για τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Θα ενισχύσει την απασχολησιμότητα των πολιτών της ΕΕ και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Συνδέεται επίσης στενά με τον ευρύτερο στόχο της ΕΕ για μια πιο συμπεριληπτική Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη κινητικότητα εντός της ΕΕ, όλοι οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και το προσωπικό σε όλους τους τομείς (σχολική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, νεολαία και αθλητισμός) και σε όλα τα επίπεδα μάθησης θα μπορούσαν να μετακινούνται μεταξύ των διαφόρων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορες χώρες.

Οι εμπειρίες μαθησιακής κινητικότητας ενισχύουν την απασχολησιμότητα και διευρύνουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης τα ταξίδια στο εξωτερικό για σκοπούς μάθησης και απόκτησης μοναδικών εμπειριών αποτελούν σημαντική πτυχή μιας διασυνδεδεμένης και χωρίς σύνορα Ευρώπης.

Από τη δημιουργία των προγραμμάτων το 1987, μόνο στο πλαίσιο του Erasmus+ έχουν σπουδάσει, εκπαιδευτεί, εργαστεί και έχουν προσφέρει εθελοντική εργασία στο εξωτερικό σχεδόν 13 εκατομμύρια άτομα. Το 95 % των συμμετεχόντων δήλωσε είτε ικανοποιημένο είτε πολύ ικανοποιημένο από την κινητικότητά του, ενώ το 99 % συνέστησε και σε άλλα άτομα την εμπειρία αυτή. Το 78 % βελτίωσε τις γλωσσικές του ικανότητες, το 75 % διεύρυνε τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας και το 76 % έχει πλέον μια καλύτερη εικόνα για το ποια θέλει να είναι η μελλοντική επαγγελματική του πορεία.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για να επιτύχουν το κοινό τους όραμα για τη δημιουργία, έως το 2025, ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την προαγωγή της συμπεριληπτικότητας και της ισότητας των φύλων, την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, τη βελτίωση της κατάστασης των εκπαιδευτικών, την ενίσχυση του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη συνέχιση της προώθησης της ΕΕ ως εταίρου στην εκπαίδευση για χώρες και περιφέρειες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι συζητήσεις της ομάδας πολιτών θα αναμεταδίδονται ζωντανά:

Ομάδα πολιτών για τη μαθησιακή κινητικότητα

Μαθησιακή κινητικότητα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης

Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Erasmus+

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Ενημερωτικό δελτίο για τα τελικά αποτελέσματα της Διάσκεψης

Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών: νέα φάση στη συμμετοχή των πολιτών

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2023

Δηλώσεις

Η άμεση συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών καθίσταται όλο και περισσότερο βασικό χαρακτηριστικό του δημοκρατικού βίου της ΕΕ, όπου οι πολίτες έχουν άμεσο λόγο στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ. Πρόκειται για απτό αποτέλεσμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, όπου φάνηκε ξεκάθαρα πόσο πολύτιμο είναι να φέρουμε τους πολίτες στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικών για θέματα που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.

κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα, αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας - 03/03/2023

 

Η μαθησιακή κινητικότητα είναι ζωτικής σημασίας για μια διασυνδεδεμένη Ευρώπη χωρίς σύνορα, αλλά και για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Αυτή η καθοριστική προσωπική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, των δεξιοτήτων και των γνώσεων. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με τους πολίτες μέσω συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και δημόσιας διαβούλευσης, ώστε να καταστεί η μαθησιακή κινητικότητα πραγματική δυνατότητα για κάθε Ευρωπαίο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το υπόβαθρο.

κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας - 03/03/2023

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Μαρτίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα