Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Νέα βιομηχανική συμμαχία για την τόνωση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές

Visit of the members of the Renewable and Low Carbon Fuels Industrial Alliance to the European Commission

Η βιομηχανική συμμαχία για την αξιακή αλυσίδα των ανανεώσιμων καυσίμων και των καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ξεκινά σήμερα τις εργασίες της με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπων της βιομηχανίας από την FuelsEurope, την Hydrogen Europe, τη SAFRAN, τη SEA Europe. Η συμμαχία έχει αναλάβει να δώσει γρήγορα ώθηση στη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις αεροπορικές και τις πλωτές μεταφορές. Επίσης, σήμερα η συμμαχία προκήρυξε ανοικτή πρόσκληση για τα μέλη, καλώντας τη βιομηχανία, τις δημόσιες αρχές, την κοινωνία των πολιτών και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα να συμμετάσχουν.

Η Επίτροπος Μεταφορών, κ. Αντίνα Βαλεάν, δήλωσε σχετικά: «Αυτή η νέα συμμαχία, ευθυγραμμίζοντας όλη τη βιομηχανική αξιακή αλυσίδα, θα συμβάλει στην τόνωση της παραγωγής, της διανομής και της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις μεταφορές. Θα μειώσει την εξάρτησή μας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και θα δημιουργήσει νέες καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εταίρους μας για τη δέσμευσή τους και καλώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στις προσπάθειές μας. Με την πρωτοβουλία αυτή, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.»

Μαζί με τις περσινές νομοθετικές προτάσεις για τις βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές (πρωτοβουλία «ReFuelEU Aviation») και τις θαλάσσιες μεταφορές (πρωτοβουλία «FuelEU Maritime») που εντάσσονται στη δέσμη μέτρων «Προσαρμογή στον στόχο του 55%» (Fit for 55), η συμμαχία θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της για μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90% έως το 2050. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα