Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Ιανουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Μηδενική ρύπανση του πόσιμου νερού: Ενδοκρινικοί διαταράκτες εντάσσονται στον νέο κατάλογο επιτήρησης ρύπων

Κατόπιν σημερινής απόφασης της Επιτροπής, το πόσιμο νερό σ’ ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθείται πιο στενά για την πιθανή παρουσία δύο ενδοκρινικών διαταρακτών (β-οιστραδιόλη και εννεϋλοφαινόλη) σε όλη την αλυσίδα παροχής νερού.

Active charcoal sticks for water purification

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων της ΕΕ για το πόσιμο νερό που ισχύουν από πέρυσι, η Επιτροπή κατάρτισε σήμερα έναν πρώτο «κατάλογο επιτήρησης» των αναδυόμενων χημικών ενώσεων, προκειμένου να παρακολουθούνται και να αντιμετωπιστούν, εάν χρειαστεί.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, δήλωσε σχετικά: «Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς στα πρότυπα ποιότητας για το νερό της βρύσης που πίνουμε. Σήμερα εφαρμόζουμε νέους κανόνες που όχι μόνο προλαμβάνουν γνωστούς ρύπους, αλλά μας παρέχουν και εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τυχόν νέες ανησυχίες. Ξεκινούμε με δύο ουσίες που είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες και οι οποίες επηρεάζουν την υγεία μας, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.»

Μετά την κατάρτιση του καταλόγου επιτήρησης, τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 12 Ιανουαρίου 2023 για να θεσπίσουν απαιτήσεις παρακολούθησης σ’ ολόκληρη την αλυσίδα παροχής πόσιμου νερού, καθώς και να λάβουν μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των καθοδηγητικών τιμών. Με την πάροδο του χρόνου, εάν εμφανιστούν νέες ουσίες που είναι πιθανό να υπάρχουν στο πόσιμο νερό και θα μπορούσαν να αποτελέσουν δυνητικό κίνδυνο για την υγεία — όπως ενδοκρινικοί διαταράκτες, φαρμακευτικά προϊόντα ή μικροπλαστικά — η Επιτροπή θα τις προσθέσει στον κατάλογο.

Ο νέος αυτός μηχανισμός θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα και του σχεδίου δράσης μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα