Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Μηδενική ρύπανση: μεγάλος αριθμός περιοχών κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης, που δημοσιεύεται σήμερα, δείχνει ότι το 2021 σχεδόν το 85 % των ευρωπαϊκών περιοχών κολύμβησης πληρούσαν τα πιο αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας». Η αξιολόγηση παρέχει μια καλή ένδειξη για τους τόπους στους οποίους μπορούν οι λουόμενοι να βρουν την καλύτερη ποιότητα περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. Η αξιολόγηση, η οποία εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασίζεται στην παρακολούθηση 21 859 περιοχών από όλη την Ευρώπη. Καλύπτει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία καθ' όλη τη διάρκεια του 2021.

Ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, δήλωσε σχετικά: «Η παρούσα έκθεση αποτελεί ευπρόσδεκτη είδηση για όσους από εμάς προγραμματίζουν θερινές διακοπές για αναψυχή στις όμορφες περιοχές κολύμβησης της Ευρώπης. Είτε ο προορισμός μας είναι μια ελληνική παραλία είτε είναι μια ουγγρική λίμνη ή ένας γαλλικός ποταμός, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα ύδατα κολύμβησης είναι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, εξαιρετικής ποιότητας. Αυτό είναι καλό για το περιβάλλον, για την υγεία μας και για την τουριστική βιομηχανία της Ευρώπης καθώς ανακάμπτει από την πανδημία. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε αυτά τα πρότυπα και να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου μας για μηδενική ρύπανση.»

Ο κ. Χανς Μπρούινινξ, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δήλωσε σχετικά: «Τα φετινά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι πάνω από 40 χρόνια δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων ωφέλησαν τόσο την υγεία μας όσο και το περιβάλλον. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση και η αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης θα ενισχύσουν περαιτέρω τη δέσμευσή μας για την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης τις επόμενες δεκαετίες.

Κύρια πορίσματα της έκθεσης

Η έκθεση δείχνει ότι η ποιότητα των παράκτιων περιοχών, οι οποίες αποτελούν τα δύο τρίτα του συνόλου των περιοχών κολύμβησης, είναι γενικά καλύτερη από εκείνη των περιοχών εσωτερικών υδάτων. Το 2021 το 88 % των παράκτιων περιοχών κολύμβησης της ΕΕ ταξινομήθηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας, έναντι του 78,2 % των εσωτερικών περιοχών. Από την έκδοση της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης το 2006, το ποσοστό των περιοχών με ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας» έχει αυξηθεί και έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια περίπου στο 88 % για τις παράκτιες περιοχές και στο 78 % για τις περιοχές εσωτερικών υδάτων.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι το 2021 τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας των υδάτων πληρούνταν από το 95.2 % των περιοχών. Στην Αυστρία, τη Μάλτα, την Κροατία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Δανία και τη Γερμανία το 90 % και περισσότερο των υδάτων κολύμβησης ήταν «εξαιρετικής» ποιότητας.

Η αναλογία των περιοχών με ύδατα ανεπαρκούς ποιότητας έχει μειωθεί από το 2013. Το 2021 τα ύδατα κολύμβησης «ανεπαρκούς ποιότητας» αποτελούσαν το 1,5 % του συνόλου των περιοχών στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 2 % για το 2013. Η ανεπαρκής ποιότητα οφείλεται συχνά στη βραχυπρόθεσμη ρύπανση. Η έκθεση τονίζει ότι η καλύτερη αξιολόγηση των πηγών ρύπανσης και η εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων διαχείρισης των υδάτων μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων.

Παράλληλα με τη φετινή έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης, ο ΕΟΠ δημοσίευσε επίσης έναν επικαιροποιημένο διαδραστικό χάρτη με τις επιδόσεις κάθε περιοχής κολύμβησης. Διατίθενται, επίσης, επικαιροποιημένες εκθέσεις ανά χώρα και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες.

Ιστορικό

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της συστηματικής παρακολούθησης και διαχείρισης στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης και άλλων πράξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης προσδιορίζει εάν η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης μπορεί να χαρακτηριστεί «εξαιρετική», «ικανοποιητική», «επαρκής» ή «ανεπαρκής», ανάλογα με τα επίπεδα των βακτηρίων κοπράνων που ανιχνεύονται. Όταν τα ύδατα χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας», τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα, όπως να απαγορεύουν την κολύμβηση ή να συνιστούν την αποφυγή της, να ενημερώνουν το κοινό και να προβαίνουν σε κατάλληλες επανορθωτικές ενέργειες.

Οι κανόνες αυτοί έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση των ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων αστικών και βιομηχανικών λυμάτων που καταλήγουν στα ύδατα κολύμβησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι δυνατή η κολύμβηση σε πολλές περιοχές επιφανειακών υδάτων που βρίσκονται στην πόλη και οι οποίες στο παρελθόν ήταν ιδιαίτερα μολυσμένες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί επί του παρόντος την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης. Ο στόχος είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον οι ισχύοντες κανόνες εξακολουθούν να εξυπηρετούν τον σκοπό της προστασίας της δημόσιας υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων ή αν υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου, ιδίως με την εξέταση νέων παραμέτρων.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Αλβανία και η Ελβετία, παρακολουθούν τις περιοχές κολύμβησης σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης.

Η εφαρμογή της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης υποστηρίζεται από ένα ευρύ ενωσιακό πλαίσιο νομοθεσίας για τα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, της οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, της οδηγίας για τα υπόγεια ύδατα, της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης το 2021, καθώς και ενημερωτικά δελτία ανά χώρα ανά χώρα και διαδραστικός χάρτης

Κανόνες της ΕΕ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης

Αναθεώρηση της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης

Γραφείο Τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)

Constant Brand, constant [dot] brandateea [dot] europa [dot] eu

Τηλ.: +45 2174 1872

Antti Kaartinen, antti [dot] kaartinenateea [dot] europa [dot] eu

Τηλ.: +45 2336 1381

 

Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα