Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Μηδενικά απόβλητα: Ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Σήμερα η Επιτροπή ξεκίνησε μια ανοικτή δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τις παρατηρήσεις που θα συγκεντρώσει για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της οδηγίας, η οποία εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 2002 και αναθεωρήθηκε το 2012, για νέες προκλήσεις, όπως η πρόσβαση σε βασικές πρώτες ύλες, η αυξημένη κατανάλωση και η ψηφιοποίηση.

 

Η Επιτροπή ζητεί ανατροφοδότηση για να ταυτοποιηθεί ο εξοπλισμός που περιέχει κρίσιμες πρώτες ύλες και σχετικά με τις υφιστάμενες πρακτικές ανακύκλωσης για τα υλικά αυτά. Η αξιολόγηση θα εντοπίσει επίσης τις αδυναμίες στην εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας. Η Επιτροπή ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας, ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

 

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες αποβλήτων στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία, είναι επικίνδυνα και μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Από την άλλη τα απόβλητα αυτά περιέχουν πολύτιμες και απαραίτητες πρώτες ύλες, η ανάκτηση των οποίων είναι αναγκαία για την προώθηση μιας πιο κυκλικής οικονομίας και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει ως τις 22 Σεπτεμβρίου 2023.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 2 295 31 56· Daniela Stoycheva — Τηλ.: + 32 2 295 36 64)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα