Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Φεβρουαρίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Μια ανανεωμένη πολυμερής προσέγγιση για τον 21ο αιώνα: το θεματολόγιο της ΕΕ

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Σήμερα, η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος παρουσίασαν μια νέα στρατηγική για την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στο πολυμερές σύστημα βάσει κανόνων. Η κοινή ανακοίνωση παρουσιάζει τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες της ΕΕ για το πολυμερές σύστημα.

Η σημερινή πρόταση προτείνει την αξιοποίηση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, όπως η εκτεταμένη πολιτική, διπλωματική και οικονομική της στήριξη, για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου και την προώθηση πολυμερών λύσεων για παγκόσμιες προκλήσεις.

Ο κ. Τζουζέπ Μπορέλ, Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/αντιπρόεδρος για μια Ισχυρότερη Ευρώπη στον Κόσμο, δήλωσε τα εξής: «Η πολυμερής προσέγγιση έχει σημασία διότι λειτουργεί. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε “πολυμερείς” μόνοι μας. Στη σημερινή εποχή του αυξανόμενου σκεπτικισμού, πρέπει να αποδείξουμε τα οφέλη και τη σημασία του πολυμερούς συστήματος. Θα οικοδομήσουμε ισχυρότερες, πιο διαφοροποιημένες και συμμετοχικές εταιρικές σχέσεις για πρωτοστατήσουμε στον εκσυγχρονισμό του και να συνδιαμορφώσουμε παγκόσμιες απαντήσεις στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, ορισμένες από τις οποίες απειλούν την ίδια την ύπαρξη της ανθρωπότητας.»

Η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, δήλωσε τα εξής: «Η ΕΕ ήταν και θα συνεχίσει να είναι ο σθεναρότερος σύμμαχος του πολυμερούς συστήματος και των θεσμικών του οργάνων. Ωστόσο, ενόψει του περιπλοκότερου παγκόσμιου περιβάλλοντος, καλούμαστε να είμαστε πιο ενωμένοι, πιο συνεκτικοί και πιο εστιασμένοι, καθώς και να αξιοποιούμε καλύτερα τη συλλογική μας ισχύ ως «Ομάδα Ευρώπη». Αυτή η νέα στρατηγική εκφράζει τη φιλοδοξία μας για μια πολυμέρεια χωρίς αποκλεισμούς και την ισχυρή μας δέσμευση ως προς την ανανέωσή της και θα υποστηριχθεί από συγκεκριμένες δράσεις.»

Καθορισμός και προάσπιση των προτεραιοτήτων και αξιών της ΕΕ στο πολυμερές σύστημα

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα απαιτείται περισσότερη —και όχι λιγότερη— πολυμερής διακυβέρνηση και διεθνής συνεργασία βάσει κανόνων. Η ΕΕ έχει καθορίσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες σε θέματα, τα οποία καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της: ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου, βιώσιμη ανάπτυξη, δημόσια υγεία και κλίμα. Θα πρέπει τώρα να προωθήσει τις προτεραιότητες αυτές σε πολυμερές επίπεδο, ακολουθώντας μια στρατηγική προσέγγιση με στόχο τη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου κόσμου και μιας βιώσιμης, παγκόσμιας ανάκαμψης χωρίς αποκλεισμούς.

Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να καταβάλει συλλογικές προσπάθειες έτσι ώστε αυτές να στεφθούν με συλλογική επιτυχία. Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΕ θα προωθήσει αποτελεσματικότερους μηχανισμούς συντονισμού γύρω από κοινές προτεραιότητες και θα αξιοποιήσει καλύτερα τη συλλογική της ισχύ, βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στην προσέγγιση «Ομάδα Ευρώπη». Τα δημοκρατικά της χαρακτηριστικά και τα μοναδικά της ρυθμιστικά πλεονεκτήματα είναι πολύτιμα για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, ενώ οι δομές ασφάλειας και άμυνας που διαθέτει στηρίζουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για την εξασφάλιση, τη διατήρηση και την οικοδόμηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Εκσυγχρονισμός του πολυμερούς συστήματος

Για να διασφαλιστεί ότι το παγκόσμιο πολυμερές σύστημα είναι κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, δηλαδή την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων, η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Θα προωθήσει τον εκσυγχρονισμό βασικών θεσμικών οργάνων, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Θα ηγηθεί επίσης της ανάπτυξης νέων παγκόσμιων προτύπων και της δημιουργίας πλατφορμών συνεργασίας σε τομείς όπως η φορολογία, ο ψηφιακός τομέας ή η τεχνητή νοημοσύνη.

Μια ισχυρότερη Ευρώπη μέσω εταιρικών σχέσεων

Για να αλλάξουμε το τοπίο του πολυμερούς συστήματος, χρειαζόμαστε μια νέα γενιά εταιρικών σχέσεων. Η ΕΕ θα οικοδομήσει νέες συμμαχίες με τρίτες χώρες, θα ενισχύσει τη συνεργασία με πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και με άλλους ενδιαφερόμενους —ιδίως δε με όσους ασπάζονται τις ίδιες δημοκρατικές αξίες —και θα επιδιώξει να βρει μαζί τους κοινό έδαφος συνεννόησης για κάθε επιμέρους ζήτημα. Θα στηρίξει τις χώρες εταίρους προκειμένου να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στο πολυμερές σύστημα και θα εξασφαλίσει τη συστηματική παρακολούθηση των διμερών δεσμεύσεων με τους εταίρους έτσι ώστε να προωθήσει τους πολυμερείς στόχους. Στόχος της ΕΕ είναι να οικοδομήσει ένα πιο συμμετοχικό πολυμερές σύστημα. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρξει συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με τους κοινωνικούς φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος θα καλέσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν την προσέγγιση και να συνεργαστούν για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων.

Ιστορικό

Για να ανταποκριθεί επιτυχώς στις παγκόσμιες κρίσεις, απειλές και προκλήσεις, η διεθνής κοινότητα χρειάζεται ένα αποδοτικό πολυμερές σύστημα, βασισμένο σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες. Ο ΟΗΕ συνεχίζει να βρίσκεται στον πυρήνα του πολυμερούς συστήματος. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι οι σημαντικότεροι χρηματοδότες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, των οργανισμών του Bretton Woods και πολλών άλλων διεθνών φόρουμ. Ευθύνονται για σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου των χρηματοδοτικών συνεισφορών στα ταμεία και προγράμματα του ΟΗΕ, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ χρηματοδοτούν σχεδόν το ένα τέταρτο του τακτικού προϋπολογισμού του ΟΗΕ. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα, τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέχουν πάνω από το ένα τέταρτο των ψήφων, καθώς σχεδόν το ένα τρίτο των χρηματοδοτικών συνεισφορών προέρχεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της.

Η ΕΕ συνεργάζεται πολύ στενά με άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς και στο πλαίσιο αυτών, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Τέλος, η ΕΕ επιδιώκει στενότερη συνεργασία με άλλους περιφερειακούς και πολυεθνικούς φορείς, όπως η Αφρικανική Ένωση, ο Οργανισμός Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, ο Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας και η Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες

Κοινή ανακοίνωση

Ενημερωτικό δελτίο για την πολυμερή προσέγγιση

ΕΕ-ΟΗΕ: Παγκόσμιοι εταίροι 

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Φεβρουαρίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα