Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης στηρίζει μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ευεξίας των νέων

ψυχική υγεία

Η ψυχική υγεία και η ευεξία των παιδιών και των νέων αποτελούν αιτίες αυξανόμενης ανησυχίας στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα ένα διετές πολυκρατικό έργο που θα στηρίξει τέσσερα κράτη μέλη ώστε να προβούν σε μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της παροχής στήριξης της ψυχικής υγείας και της ευεξίας στην εν λόγω ομάδα-στόχο.  

  Με αυτό το έργο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI), η Επιτροπή, σε συνεργασία με την UNICEF, θα συνεργαστεί με τις αρχές της Κύπρου, της Σλοβενίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας (ειδικότερα της Ανδαλουσίας) για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών και για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών δημόσιων διοικήσεων. Στόχος είναι η βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  

  Το έργο θα παράσχει ανάπτυξη ικανοτήτων για να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός των υπηρεσιών υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών εκπαίδευσης, ο οποίος συχνά οδηγεί σε μη συντονισμένες παρεμβάσεις. Θα ενισχύσει επίσης τις γνώσεις, την ευαισθητοποίηση και την ικανότητα των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, ώστε να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες ψυχικής υγείας με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα ζητείται η γνώμη των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των εκπαιδευτικών, των παιδιών και των νέων.   

  Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «Health at a Glance: Europe» (Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη), η πανδημία έχει βαθύ αντίκτυπο στη ζωή των νέων στην Ευρώπη· τόσο το 2021 όσο και το 2022 το 50 % των νέων Ευρωπαίων ανέφεραν ότι είχαν ανάγκες ψυχικής υγείας που δεν καλύφθηκαν. Το έργο που δρομολογείται σήμερα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών και αποτελεί μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες που εξαγγέλθηκαν στην ανακοίνωση σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ψυχικής υγείας, η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2023.  

  Στους συνδέσμους είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης.  

  

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: +32 2 298 46 80; Laetitia Close — Τηλ.: +32 2 296 70 73) 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα