Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Μείωση της σπατάλης προϊόντων και τροφίμων: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων της ΕΕ για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Η αναθεώρηση αποσκοπεί στη βελτίωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το τρίπτυχο «μείωση-επανάχρηση-ανακύκλωση» και την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».  

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την κυκλική οικονομία και την κλιματική ουδετερότητα, πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες, ώστε να αποφύγουμε πρωτίστως την παραγωγή αποβλήτων και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις των συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων μας. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε με την αναθεώρηση αυτή και εργαζόμαστε για να θέσουμε για πρώτη φορά στόχους μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Προσβλέπω στις απόψεις σας σχετικά με το πώς μπορούν τα προϊόντα να καταστούν πιο χρήσιμα και να σπαταλούν λιγότερους πόρους στο τέλος της ζωής τους.»

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου προσέθεσε: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν το κλίμα και η βιοποικιλότητα, η πανδημία του κορονοϊού και οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις καθιστούν ακόμη πιο σημαντική τη μετάβαση σε ανθεκτικά και βιώσιμα συστήματα τροφίμων που προστατεύουν τόσο τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη. Η σπατάλη τροφίμων είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες της αναποτελεσματικότητας των συστημάτων τροφίμων μας. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τον περιορισμό των αποβλήτων αυτών. Με τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών στόχων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, σκοπεύουμε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συστημάτων τροφίμων και να επιταχύνουμε την πρόοδο της ΕΕ προς την επίτευξη της παγκόσμιας δέσμευσής μας για μείωση κατά το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων έως το 2030.»

Η αναθεώρηση θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς πολιτικής: πρόληψη (συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της σπατάλης τροφίμων), χωριστή συλλογή, απόβλητα έλαια και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η δημόσια διαβούλευση θα παράσχει πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν στις εν εξελίξει εργασίες σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων που θα συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 16 Αυγούστου 2022. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα