Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Μαρτίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για προβληματικές τράπεζες

Κρατικές ενισχύσεις

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τις προβληματικές τράπεζες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως άτομα ή ομάδες, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης στοχευμένη διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις παρατηρήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των αρχών των κρατών μελών. Παράλληλα, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με τους κύριους στόχους, το πεδίο εφαρμογής και το πλαίσιο της αξιολόγησης. Οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τις προβληματικές τράπεζες αρχικά σχεδιάστηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 στις τράπεζες και για την αποφυγή αλυσιδωτών επιπτώσεων από χρεοκοπίες τραπεζών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και γενικά στην οικονομία της ΕΕ. Αποσκοπούν στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ενιαία αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού, μέσω του περιορισμού των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

Μετά την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τις τράπεζες, ιδίως την έγκριση νέας δέσμης κανόνων της ΕΕ για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων το 2014, καθώς και τη μεταβολή των συνθηκών της αγοράς τα τελευταία έτη, πλέον είναι αναγκαία η αξιολόγηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τις προβληματικές τράπεζες πέτυχαν τους στόχους τους και αν εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, θα ανατεθεί μελέτη σε εξωτερικό ανάδοχο, ο οποίος θα συλλέξει και θα αξιολογήσει διεξοδικά τα ειδικά ανά τομέα δεδομένα. Η αξιολόγηση θα βασιστεί επίσης στην πείρα που απέκτησε η Επιτροπή από την επιβολή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα αυτό. Έως τις 9 Ιουνίου 2022, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας» και στην ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγωνισμού για τις διαβουλεύσεις.

Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει αυτές τις παρατηρήσεις στην αξιολόγηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις για τις προβληματικές τράπεζες και σκοπεύει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023. 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
17 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα