Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή τροποποιεί το προσωρινό πλαίσιο κρίσης

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις που είχε εγκριθεί αρχικά στις 23 Μαρτίου 2022 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εξακολουθεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, στην οικονομία της ΕΕ. Η κατάσταση είναι σοβαρή και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στα οποία βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα. Με τη σημερινή τροποποίηση θα συμβάλουμε στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και της απανθρακοποίησης των βιομηχανιών, σύμφωνα με τους στόχους του REPowerEU.»

Η τροποποίηση συμπληρώνει τη δέσμη μέτρων για την ετοιμότητα για τον χειμώνα που εγκρίθηκε επίσης σήμερα. Ειδικότερα, η σημερινή τροποποίηση επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο κρίσης, καθώς προβλέπει τα ακόλουθα πρόσθετα είδη μέτρων ενίσχυσης σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU:

  • μέτρα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν προγράμματα για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων του ανανεώσιμου υδρογόνου, του βιοαερίου και του βιομεθανίου, της αποθήκευσης και της θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων μέσω αντλιών θερμότητας, με απλουστευμένες διαδικασίες διαγωνισμών που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα, ενώ παράλληλα θα περιλαμβάνονται επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν προγράμματα για μια συγκεκριμένη τεχνολογία, η οποία χρειάζεται στήριξη ενόψει του συγκεκριμένου εθνικού ενεργειακού μείγματος· και
  • μέτρα για τη διευκόλυνση της απανθρακοποίησης των βιομηχανικών διεργασιών: για την περαιτέρω επιτάχυνση της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού, τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, ιδίως μέσω του εξηλεκτρισμού, της ενεργειακής απόδοσης και της μετάβασης στη χρήση ανανεώσιμου υδρογόνου που βασίζεται στην ηλεκτρική ενέργεια και πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Με την τροποποίηση αυτή τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα είτε i) να θεσπίσουν νέα προγράμματα βασισμένα σε διαγωνισμούς είτε ii) να στηρίξουν απευθείας έργα, χωρίς διαγωνισμούς, με ορισμένα όρια όσον αφορά το μερίδιο της δημόσιας στήριξης ανά επένδυση. Θα προβλεφθούν ειδικές συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για λύσεις ιδιαίτερα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Στο πλαίσιο και των δύο νέων τμημάτων, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα έργα υλοποιούνται εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων του REPowerEU. Ενισχύσεις βάσει των τμημάτων αυτών μπορούν να χορηγούνται έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Το τροποποιημένο προσωρινό πλαίσιο κρίσης επεκτείνεται επίσης στις υφιστάμενες μορφές στήριξης που μπορούν να παρέχουν τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη. Για παράδειγμα, επιτρέπει πλέον στα κράτη μέλη να χορηγούν περιορισμένο ποσό ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την τρέχουσα κρίση ή από τις επακόλουθες κυρώσεις και αντίμετρα έως το αυξημένο ποσό των 62 000 ευρώ και 75 000 ευρώ στον τομέα της γεωργίας και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας αντίστοιχα, και έως 500 000 ευρώ σε όλους τους άλλους τομείς.

Επιπλέον, με την τρέχουσα τροποποίηση, η Επιτροπή αποσαφηνίζει περαιτέρω τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις για την κάλυψη της πρόσφατης αύξησης του κόστους του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, το τροποποιημένο προσωρινό πλαίσιο κρίσης ορίζει ότι η ενίσχυση μπορεί να καλύπτει μόνο το 70 % της κατανάλωσης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας του δικαιούχου κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η σημερινή τροποποίηση συμπληρώνει επίσης τη δέσμη μέτρων για την ετοιμότητα για τον χειμώνα, επισημαίνοντας ότι θα είναι δυνατό να χορηγούνται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων κατά περίπτωση, υπό όρους: i) στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται, με υποχρεωτική ή εθελοντική μείωση του αερίου, ii) στήριξη για την πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου, iii) μεταβατική στήριξη περιορισμένης διάρκειας για τη μετάβαση σε περισσότερο ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, μόνο αν γίνονται προσπάθειες ενεργειακής απόδοσης και αποφεύγονται φαινόμενα εγκλωβισμού, και iv) στήριξη της παροχής ασφάλισης ή αντασφάλισης σε επιχειρήσεις που μεταφέρουν αγαθά από και προς την Ουκρανία.

Ιστορικό

Στις 23 Μαρτίου 2022, η Επιτροπή ενέκρινε το προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι ελεγχόμενες από τη Ρωσία οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω μέτρων. Το προσωρινό πλαίσιο κρίσης θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για τα μέτρα στήριξης της ρευστότητας και τα μέτρα που καλύπτουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Οι ενισχύσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας μπορούν να χορηγούνται έως τα τέλη Ιουνίου 2023. Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ανάγκη παράτασης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι διαθέσιμες εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το REPowerEU μπορείτε να βρείτε εδώ και σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ετοιμότητα για τον χειμώνα εδώ.

 

Press Release in English

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα