Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο5 Οκτωβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει γερμανικό μέτρο στήριξης της BASF, ύψους 134 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου

Hydrogen

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει γερμανικό μέτρο στήριξης της BASF, ύψους 134 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα γερμανικό μέτρο στήριξης της BASF SE («BASF»), ύψους 134 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, με στόχο την απανθρακοποίηση των χημικών διαδικασιών παραγωγής και την προαγωγή της χρήσης του υδρογόνου στις μεταφορές.

Το μέτρο συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής της ΕΕ για το υδρογόνο και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU. Της σημερινής απόφασης είχαν προηγηθεί, στις 15 Ιουλίου 2022 και στις 21 Σεπτεμβρίου 2022, οι εγκρίσεις δύο σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) στην αξιακή αλυσίδα του υδρογόνου, του «Hy2Tech» και του «Hy2Use».

Το έργο της BASF επιλέχθηκε από τη Γερμανία κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ΣΕΚΕΕ σχετικών με τεχνολογίες και συστήματα υδρογόνου, στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκαν δύο ΣΕΚΕΕ. Ωστόσο, λόγω των χαρακτηριστικών και των στόχων του έργου, ήταν πιο ενδεδειγμένη η αξιολόγησή του βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του 2022 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια (CEEAG). Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα από τα πρώτα έργα στον τομέα του που υιοθετούν μια καινοτόμο τεχνολογία. Το μέτρο διευκολύνει την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, ιδίως την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου. Επιπλέον, η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου και περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο εντός της ΕΕ. 

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού δήλωσε σχετικά: «Αυτό το μέτρο ύψους 134 εκατ. ευρώ επιτρέπει στη Γερμανία να βοηθήσει την BASF στην προσπάθειά της να ενισχύσει την ικανότητά της για παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, συμβάλλοντας έτσι στον οικολογικό προσανατολισμό της χημικής αξιακής αλυσίδας και του τομέα των μεταφορών. Το μέτρο που εγκρίθηκε σήμερα θα βοηθήσει επίσης τη Γερμανία να αντικαταστήσει το υδρογόνο ορυκτών καυσίμων σε μια βιομηχανία που είναι δύσκολο να απανθρακοποιηθεί και να απεξαρτηθεί από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU.» 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
5 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα